Porozumienie dla rozwoju miasta

Na zdjęciu sygnatariusze listu intencyjnego fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów Bielska-Białej oraz współpracy w zakresie wspólnych projektów - 2 czerwca zawarło Miasto Bielsko-Biała z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

List intencyjny podpisali - w imieniu miasta prezydent Jarosław Klimaszewski, w imieniu KSSE jej prezes dr Janusz Michałek i wiceprezes Andrzej Zabiegliński. Czytamy w nim, że strony mają wolę nawiązania współpracy między innymi w zakresie:
aktywizacji rozwoju nowych inwestycji na terenie miasta, w tym tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem dostępnych instrumentów Polskiej Strefy Inwestycji;
wzmocnienia potencjału naukowego na Podbeskidziu poprzez wskazywanie profili kształcenia zawodowego i wyższego skorelowanego z lokalnym rynkiem pracy, oczekiwaniami inwestorów;
opracowania międzynarodowej platformy kontaktów handlowych, wspierającej eksport produktów i usług mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Podbeskidziu;

współpracy w ramach Digital Innovation Hub (DIH) w zakresie innowacyjnych rozwiązań z obszaru szeroko pojętych technologii cyfrowych, a w szczególności w zakresie Przemysłu 4.0 (czwarta rewolucja przemysłowa polega na wzajemnym wykorzystywaniu automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych – przyp. red);
projektowania i realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych; utworzenia w Bielsku-Białej punktu informacyjnego KSSE, a w dalszej kolejności wydzielenia w ramach obszaru właściwości Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej części odpowiedzialnej za aktywizację obszaru bielsko-żywieckiego.
Warto podkreślić, że tereny inwestycyjne leżące w granicach Bielska-Białej znajdują się w obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. KSSE oraz miasto od lat z sukcesem współpracują na rzecz aktywizacji nieruchomości położonych na terenie miasta, w tym stymulowania powstawania nowych inwestycji. Oprócz nieruchomości inwestycyjnych, przeznaczonych do prowadzenia na ich terenie nowych projektów inwestycyjnych, miasto dysponuje potencjałem rozwijania projektów skierowanych na rozwój nowych technologii, Przemysłu 4.0 itp. KSSE - współpracując od kilku lat z uczelniami technicznymi - prowadzi m.in. Krajowy Klaster Kluczowy oraz rozwija Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.

JacK