Policjanci z nowymi legitymacjami

Na zdjęciu plakat Logo Policja

Od nowego roku w Policji obowiązuje nowy wzór legitymacji. Legitymacja posiada skuteczne zabezpieczenia przed fałszerstwem widzialne w świetle UV. 

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu. Zawiera naniesione metodą grawerowania laserowego zabezpieczenia przed fałszerstwem, m.in. element graficzny w postaci napisu POLICJA wykonany farbą optycznie zmienną, elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym czy tłoczenia powierzchni.

Awers legitymacji:
- tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym, z napisem POLICJA;
- w prawej górnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
- w górnej części napis POLICJA o wymiarach 35,7 x 6,3 mm;
- poniżej napisu POLICJA nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę,
- w lewej środkowej części wizerunek twarzy policjanta;
- w prawej środkowej części, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno: gwiazda policyjna, NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej, napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2026;
- w środkowej części znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;
- poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ, wraz z odpowiednimi danymi.

Rewers legitymacji:
- w górnej części tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym;
- w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym ORGAN WYDAJĄCY wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową;
- w dolnej części tła napis w kolorze czarnym W przypadku znalezienia legitymacji należy niezwłocznie zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej;
- w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP;
- w dolnej części, na tle reliefowym w postaci napisu POLICJA, obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.

Okres ważności dokumentu ustalono na 4 lata. 

opr. JacK 
 

Na zdjęciu plakat