Policjanci na stadionie

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Policja

Wyposażeni w tarcze, kaski i środki przymusu bezpośredniego policjanci na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej ćwiczyli warianty przywracania naruszonego ładu i porządku. 

Blisko 100 policjantów - wchodzących w skład V Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji z Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca oraz z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej - uczestniczyło w ćwiczeniach na stadionie przy ulicy Żywieckiej. Mundurowi ćwiczyli taktykę i technikę przeprowadzania interwencji w sytuacji zbiorowego zakłócenia porządku.


Trwające kilka godzin szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności współdziałania policjantów, którzy interweniują w zwartych pododdziałach. Te mobilizowane są w sytuacjach zagrożeń wymagających szczególnego wzmocnienia sił porządkowych.

opr. JacK 

Na zdjęciu stojący ludzie