Pół wieku i więcej razem

Jubilaci pożycia małżeńskiego podczas spotkania z prezydentem miasta fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

3 i 4 grudnia w sali sesyjnej Ratusza zabrzmiało gromkie Sto lat. Tym razem były to życzenia dla kolejnych par, które otrzymały medale i dyplomy za długoletnie pożycie małżeńskie.

– Zawierając związek małżeński, podjęliście państwo trud założenia rodziny. Każdy z was wniósł do małżeństwa to, co ma najlepsze – miłość, oddanie i zaufanie. Wasze starania, by umacniać związek małżeński, zasługują na najwyższy szacunek, czego dowodem jest przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie – powiedziała zastępczyni kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Bielak. – Zaprosiliśmy państwa do sali, w której zapadają najważniejsze decyzje w mieście, by podkreślić, jak ważny jest dla naszego społeczeństwa i miasta wasz jubileusz. Wiemy, że małżeństwo to nie tylko wspaniałe chwile, ale i problemy, które należy rozwiązywać, a państwo jesteście przykładem, że się da i że warto. Chcemy złożyć wam wyrazy uznania i podkreślić, że jako samorząd jesteśmy z was dumni – powiedział prezydent Jarosław Klimaszewski, który wraz z ks. Andrzejem Mojżeszko złożył jubilatom gratulacje i życzenia.

3 grudnia medale za długoletnie pożycie otrzymali: Teresa i Mieczysław Bojanowiczowie, Halina i Zbigniew Borczowie, Elżbieta i Jan Czerneccy, Małgorzata i Stanisław Gagraczowie, Janina i Roman Grużlewscy, Cecylia i Czesław Januszowie, Regina i Kazimierz Kamińscy, Barbara i Sylwester Kasprzakowie, Krystyna i Jerzy Kolkowie, Anna i Kazimierz Lorkowie, Anna i Leszek Mazurowie, Lucjana i Julian Paluchowie, Sabina i Robert Pietruszek, Stanisława i Marian  Sołtyskowie, Stefania i Stanisław Wojciechowie, Janina i Władysław Wróblowie, Danuta i Czesław Zabieglińscy, Krystyna i Roman Rosegnalowie (60-lecie). Dyplomy z okazji 65-lecia małżeństwa odebrali Maria i Józef Chrobakowie, Hildegarda i Kazimierz Odrowążowie oraz Hildegarda i Norbert Staszkowie.

4 grudnia jubileusze małżeńskie w Ratuszu obchodzili: Ewa i Mieczysław Jurowie, Elżbieta Władysław Klimczakowie, Barbara i Marian Kmytowie, Krystyna i Jan Ludwiccy, Janina i Bolesław Madejowie, Grażyna i Mieczysław Puczkowie, Barbara i Jerzy Radomscy, Krystyna i Henryk Sikorowie, Krystyna i Bogdan  Stokłosowie, Janina i Jerzy Szarawarowie, Apolonia i Witold Tompalscy, Janina i Wacław Trojakowie, Stanisława i Stanisław Wykrętowie, Zofia i Józef Zajdowie oraz Władysława i Władysław Ząbikowie. Dyplomy z okazji 60-lecia trwania małżeństwa odebrali Wanda i Bogdan Bańburowie, Helena i  Edward Borgiełowie, Hildegarda i Ginter Drosdkowie, Władysława i Jan Skibowie, Zofia Byrdziak-Święcicka i Stanisław Święcicki, natomiast z okazji 65-lecia związku małżeńskiego dyplomy otrzymali Julia i Stanisław Kucharscy oraz Gabriela i Tadeusz Schabikowscy.

– Wzruszyłam się. To ważna chwila i piękna. Z rodziną już świętowaliśmy w sierpniu, bo wtedy dokładnie była nasza rocznica, ale dziś też poświętujemy – powiedziała nam Ewa Jura, a na pytanie o receptę na udane wspólne życie wymieniła wyrozumiałość, cierpliwość, zgodę. Wraz z mężem Mieczysławem cieszą się życiem rodzinnym. Mają dwoje dzieci i dwie wnuczki. kk 

kk

Komunikat USC

Osoby obchodzące jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa  w  pierwszym półroczu 2020 r. zainteresowane otrzymaniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a następnie udziałem  w uroczystości, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej, by zgłosić swój udział.