POIK dla Ukraińców

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Pięknej 2 w Bielsku-Białej świadczy pomoc i wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie miasta i powiatu bielskiego.

Pomoc świadczona jest na terenie ośrodka oraz poza placówką. Wsparcie udzielane jest poprzez kontakt mailowy, komunikator Skype, kontakt telefoniczny, również na koszt organizatorów telefonu. Usługi świadczone są dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Piękna 2
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 814 62 21 / 33 192 88
mail: kontakt@poik.bielsko.pl
Skype: Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
(live: cid.9c0016005ce3326a)