Podziel się domem

Na zdjęciu dwoje dzieci przy plakacie akcji Podziel się domem Hawajski Dzień Dziecka przy Centrum Handlowym Gemini fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Projekt Podziel się domem realizuje wspólnie z Fundacją Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia miasto Bielsko-Biała. To inicjatywa na rzecz wsparcia i promocji rodzinnej pieczy zastępczej.

Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia od lat wspiera domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz podopiecznych tych placówek.

- Współpracując z domami dziecka, umocniliśmy się w przekonaniu, że najlepszą formą wychowania młodego człowieka jest środowisko domowe - mówi prezes Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia Monika Sobczak. - W nawet najlepiej prowadzonym domu dziecka nie uniknie się formy instytucji, zmianowości wychowawców, regulaminów itp. wspólnie z miastem Bielsko-Biała postanowiliśmy stworzyć projekt Podziel się domem - Bielsko-Biała na rzecz wsparcia pieczy zastępczej - dodała.

10 lutego tego roku miasto i fundacja podpisały list intencyjny. W ślad za podpisem rozpoczęły się działania promujące i wspierające rodzinną pieczę zastępczą. Podziel się domem stało się hasłem przewodnim kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze, która poświęcona jest m.in. poszukiwaniu rodzin zastępczych z terenu Bielska-Białej.

Głównym celem kampanii jest pozyskanie osób gotowych podjąć się opieki nad dziećmi, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej oraz pokazanie, że rodzinna piecza zastępcza to szansa dla dzieci na lepsze życie. Jednym z założeń kampanii jest zmiana świadomości społecznej w zakresie wiedzy o profesjonalnych, skutecznych formach pomocy dzieciom pozostającym bez opieki rodziców.

Fundacja w ramach podpisanego listu intencyjnego deklaruje pomoc m.in. w zakresie remontów i wyposażenia mieszkań dla wychowanków pieczy zastępczej, rodzin zastępczych zawodowych, pomoc w zdobyciu zatrudnienia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz szereg innych działań na rzecz rodzinnego rodzicielstwa zastępczego.

W ostatnim czasie w związku z projektem odbyły się dwie imprezy o charakterze kulturalno-sportowym. 1 czerwca miał miejsce Hawajski Dzień Dziecka przy Centrum Handlowym Gemini, a 6 czerwca Rowerowy Puchar Reksia na bielskich Błoniach. Podczas tych wydarzeń Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia wraz z Działem Pieczy Zastępczej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprezentowała projekt Podziel się domem, a przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w mieście dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizowanych zadań oraz udzielali osobom zainteresowanym fachowych informacji, jak zostać rodzicem zastępczym i z czym wiąże się realizacja tej odpowiedzialnej roli. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zorganizował konkurs na pracę plastyczną o tematyce Świat w dobie pandemii oczami dziecka. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, które ufundowała Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.

Wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby poświęcić się misji rodzicielstwa zastępczego, powinny skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej - plac Opatrzności Bożej 18, tel. 33 496 01 12.

źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Dział Pieczy Zastępczej

oprac. ek

Rowerowy Puchar Reksia na bielskich Błoniach
Rowerowy Puchar Reksia na bielskich Błoniach

 

Laureaci konkursu Świat w dobie pandemii oczami dziecka
Laureaci konkursu Świat w dobie pandemii oczami dziecka

 

Jedna z prac nadesłanych na konkurs Laureaci konkursu Świat w dobie pandemii oczami dziecka
Jedna z prac nadesłanych na konkurs Świat w dobie pandemii oczami dziecka