Pięściarz i malarz upamiętniony

Na zdjęciu stojący człowiek fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

W Szkole Podstawowej nr 33 w Leszczynach 4 października odsłonięto tablicę upamiętniającą postać pięściarza Tadeusza Pietrzykowskiego Teddy’ego, który przed laty był nauczycielem wf w tej placówce. Tablica powstała z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej.

Postać dziś już legendarnego Teddy’ego -  pięściarza, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, żołnierza Wojska Polskiego, jednego z pierwszych więźniów niemieckiego obozu KL Auschwitz - przypomniał zebranym Dominik Abłamowicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Córka Pietrzykowskiego Eleonora Szafran opowiadała, jakim był ojcem, a Bogdan Dubiel, były uczeń Pietrzykowskiego, mówił o nim jako nauczycielu i wychowawcy. Zebrani mogli obejrzeć wystawę przypominającą życie i twórczość Teddy’ego, bowiem - o czym nie wszyscy wiedzą – Pietrzykowski był człowiekiem o wielu talentach. Był twardym pięściarzem i równocześnie wrażliwym malarzem. 
Tablicę uroczyście odsłonili dyrektor IPN w Katowicach Andrzej Sznajder, Eleonora Szafran, dyrektor IPN we Wrocławiu Marcin Marczak i wicedyrektorka SP nr 33 Lucyna Wawro. 
W uroczystości liczny udział wzięli dawni znajomi Tadeusza Pietrzykowskiego jego uczniowie i rodzina. Wszyscy ciepło wspominali jego postać. Nie zabrakło też oficjalnych gości. Parlament reprezentowali senator Agnieszka Gorgoń-Komor i poseł Przemysław Drabek, a samorząd Bielska-Białej przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk oraz radni Piotr Kochowski, Maksymilian Pryga i Janusz Okrzesik.


Tadeusz Pietrzykowski zapisał się w sercach nie tylko swoich najbliższych, znajomych i uczniów, stał się też wzorem do naśladowania. O jego życiu nakręcono film. Wszystkim zainteresowanym przypominamy jego życiorys opracowany przez IPN:
Tadeusz Pietrzykowski Teddy (ur. 8 kwietnia 1917 r. w Warszawie, zm. 18 kwietnia 1991 r. w Bielsku-Białej) — pięściarz, trener, nauczyciel wychowania fizycznego, żołnierz Wojska Polskiego, jeden z pierwszych więźniów niemieckiego obozu KL Auschwitz (nr obozowy 77). Edukację rozpoczął w Państwowym Gimnazjum im. S. Staszica w Warszawie, gdzie wstąpił także do 16. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego.
W 1939 r. zdał maturę. Karierę pięściarską rozpoczął jako gimnazjalista, trenując między innymi pod okiem słynnego Feliksa Stamma w warszawskiej Legii. Był przedwojennym wicemistrzem Polski Wschodniej i mistrzem Warszawy w wadze koguciej, reprezentantem Polski. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Aresztowany podczas próby przedostania się do Francji, celem wstąpienia do formującego się tam wojska polskiego, 14 czerwca 1940 r. trafił z pierwszym transportem więźniów do obozu KL Auschwitz. Jako więzień T. Pietrzykowski utrzymywał bliski kontakt z rotmistrzem Witoldem Pileckim i został członkiem obozowego ruchu oporu. W marcu 1941 r. wygrał obozową walkę pięściarską z niemieckim kapo Walterem Dunningiem, przedwojennym wicemistrzem Niemiec w wadze średniej. Po stoczeniu około 50 pojedynków w KL Auschwitz był deportowany do innych obozów: KL Neuengamme i KL BergenBelsen, gdzie staczał kolejne zwycięskie pojedynki. Po wyzwoleniu obozu KL Bergen-Belsen (15 kwietnia 1945 r.), wstąpił do 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka. Do Polski wrócił w 1946 r. i ostatecznie zamieszkał w Bielsku-Białej.


JacK

Na zdjęciu plakat

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu wystawa

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu wystawa

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu wystawa