Pierwsza elektroporacja w Szpitalu Wojewódzkim 

Na zdjęciu operacja fot. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej jako jeden z pierwszych ośrodków w Polsce przeprowadził ablację metodą elektroporacji systemem PulseSelect firmy Medtronic.

Ablacja to metoda leczenia arytmii serca, w tym jej najczęstszej postaci, czyli migotania przedsionków. Polega na oddzieleniu od zdrowych tkanek mięśnia sercowego obszarów powodujących zaburzenia rytmu jego pracy.

- Zastosowana technika jest rewolucyjna przede wszystkim z uwagi na większe bezpieczeństwo pacjenta – wyjaśnia dr n. med. Wojciech Gilowski, kardiolog, który wykonał zabieg w Szpitalu Wojewódzkim. - Dzięki selektywności impulsu, którego charakterystyka dobrana jest tak, by wpływać jedynie na mięsień sercowy, nie uszkadzamy otaczających serce tkanek – oskrzeli, przełyku czy nerwu przeponowego. To metoda niezwykle dokładna, która nie naraża okolicznych nerwów lub naczyń. Unieszkodliwiane są wyłącznie fragmenty mięśnia sercowego pozostające w bezpośrednim kontakcie z cewnikiem – dodaje dr Gilowski. 

Eliminacja tkanki odpowiedzialnej za arytmię, wynikająca z zastosowania cewnika PulseSelect, odbywa się poprzez krótkotrwałe, wysokonapięciowe impulsy elektryczne, które nieodwracalnie niszczą ognisko arytmii.

- Zabiegi tego typu wykonywane są na świecie od niedawna. Zastosowanie poza badaniami klinicznymi to ostatnie 2 lata. Kliniczna skuteczność, rozumiana jako wyleczenie objawów arytmii, pozostaje na podobnym poziomie jak przy innych, wcześniej stosowanych metodach – podkreśla specjalista. 

Szpital Wojewódzki jest piątą jednostką w Polsce, w której zdecydowano się na zastosowanie elektroporacji cewnikiem PulseSelect.

Zdaniem dr n. med. Wojciecha Jaszczurowskiego, kierownika Oddziału Kardiologicznego bielskiego Szpitala Wojewódzkiego, rozpoczęcie wykonywania zabiegów PFA w ośrodku zwiększy możliwość pomocy pacjentom z tak powszechną arytmią, jaką jest migotanie przedsionków.  

Do tej pory specjaliści z Oddziału Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej wykonywali ablacje metodami termicznymi. Tkanka odpowiedzialna za arytmię była uszkadzana za pomocą niskiej temperatury – krioablacją albo wysokiej – ablacją RF.

-  Elektroporacja nie zastąpi takich zabiegów, ale stanie się równorzędnym sposobem leczenia najpowszechniej występującej arytmii, jaką jest migotanie przedsionków – dodał dr Gilowski. 

r

 

Na zdjęciu zespół operatorów

 

Na zdjęciu obraz z monitora podczas operacji