Parking do modernizacji

Na zdjęciu budynek fot. MZD

W poniedziałek 19 września ruszą roboty związane z modernizacją wielopoziomowego parkingu przy Bielskim Centrum Kultury. Oznacza to całkowite zamknięcie parkingu. Opróżnianie go z samochodów zaczyna się już dziś.

Dzięki zakończonemu przetargowi Miejski Zarząd Dróg może przystąpić do działania i rozpocząć modernizację parkingu obok BCK. Zakres rozpoczynającej się na początku przyszłego tygodnia inwestycji obejmuje remont istniejącego budynku parkingu, wykonanie zadaszeń zewnętrznych klatek schodowych, przebudowę oświetlenia obiektu i wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji elektronicznego systemu poboru opłat. Modernizacja wiąże się także z wykonaniem sieci elektroenergetycznej, budową odwodnienia budynku parkingu, wykonaniem instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej, a także instalacji przeciwpożarowej. 


Zmodernizowany parking zostanie także oznakowany w ramach docelowej organizacji ruchu. Wszystkie prace będą prowadzone przy całkowitym zamknięciu parkingu. 


Prace mają się rozpocząć w najbliższy poniedziałek, więc aby przekazać budynek wykonawcy, należy go wcześniej opróżnić z pojazdów. Opróżnianie rozpocznie się dzisiaj, tj. 15 września br. Jedynym wyjątkiem jest zaplanowany wcześniej w BCK-u jubileusz 70-lecia GOPR. 17 września po południu samochody gości jubileuszu będą mogły wjechać na parking na kilka godzin. 
Dwa dni później startuje inwestycja, której efekty ujrzymy w kwietniu 2023 roku. Całkowity koszt modernizacji wyniesie ok. 2,6 mln zł.


opr. JacK 
 

Na zdjęciu parking