Park linearny nad rzeką

Koncepcja parku linearnego Koncepcja parku linearnego - Szymon Chromik

W Bielsku-Białej nieustannie trwają prace nad rozszerzeniem miejskich obszarów zielonych. Obecnie w Ratuszu opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Partyzantów, Leszczyńską i Piotra Bardowskiego. Przewiduje on stworzenie całkiem nowego obszaru zielonego – tzw. parku linearnego wzdłuż rzeki Białej, który miałby połączyć istniejące już parki – Włókniarzy i Strzygowskiego.

Praktycznie w tym samym czasie kiedy, w 2020 roku, rozpoczęły się prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wspomnianego terenu, Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego nawiązał współpracę ze studentem Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, bielszczaninem, Szymonem Chromikiem, który swoją późniejszą pracę inżynierską poświęcił opracowaniu projektu pod tytułem: Bulwar industrialny „Apena” rzeki Białej w Bielsku-Białej – projekt połączenia terenu dawnej fabryki z Parkiem Włókniarzy.

Obecnie są plany, aby napisana przez S. Chromika praca posłużyła za koncepcję nowego terenu zielonego w mieście. Chodzi właśnie o bulwar wzdłuż rzeki Białej, po jej wschodniej stronie miasta, od Parku Włókniarzy do Parku Strzygowskiego. W toku jest przygotowanie projektu podziału terenu jednostki wojskowej - 18 Batalionu Powietrznodesantowego, aby wydzielić pas zieleni wzdłuż rzeki. Rozmowy o kupnie gruntu prowadzone są też z właścicielem działki, na której stoi zakład Apena.

Koncepcja zakłada zagospodarowanie bulwaru o szerokości 25 metrów od brzegu rzeki i długości prawie 400 metrów szlakiem pieszo-rowerowym, roślinnością i małą architekturą.

- W ten sposób połączymy Park Włókniarzy z Parkiem Strzygowskiego tworząc wzdłuż rzeki jednolitą przestrzeń zieleni - od ul. 1 Maja do ul. gen. Stanisława Maczka o powierzchni około 10 hektarów – mówi ogrodnik miejski Dariusz Gajny.

Autor koncepcji projektowej tak pisze o wyborze motywu przewodniego dla zagospodarowania tego terenu: Warstwa kulturowa znajdująca się w granicach miasta oferuje wiele wątków, za którymi warto podążyć. Jednak historia wpisana w przestrzeń pomiędzy ulicą Partyzantów a ulicą Leszczyńską zaczyna się od jednej z największych fabryk włókienniczych miasta położonej nad samym brzegiem rzeki Białej. To właśnie materiały tkackie i wytwarzane z nich końcowe produkty eksportowe były niegdyś wizytówką tego regionu. Niepowtarzalne wzory oplotów włókien budujących liny dostarczyły inspiracji będącej bazą koncepcji projektowej.

I tak, wzdłuż brzegu rzeki, jeszcze po stronie ul. Partyzantów teren pozostanie niezagospodarowany z naturalną roślinnością.

Po drugiej stronie koncepcja zakłada utworzenie ogrodu dydaktycznego dedykowanego postaci Ignacego Bieńka. Kompozycja miejsca ma nawiązywać do jednej z bezpowrotnie zniszczonych mozaik autorstwa tego artysty, a stworzą ją rośliny o zróżnicowanej wysokości oraz fakturze.

Wzdłuż głównej alei, szerokiej na 5 metrów, bo zapewniającej ruch w obie strony pieszych i rowerzystów, prowadzącej swobodnie przez cały bulwar, przewidziano trawiaste polany do rekreacji z betonowymi leżakami. Wzór nawierzchni inspirowany jest rdzeniem splotu liny. Projekt przewiduje również budowę trzech tarasów widokowych nad rzeką – żelbetowych konstrukcji z przeszklonymi balustradami tak, aby jeszcze bardziej przywrócić rzekę miastu.

W przestrzeni ustawione są też betonowe stoły i krzesła oraz ławki dla tych, którzy chcą wygodnie spędzić czas w otoczeniu zieleni.

Projekt przewiduje budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę od strony Parku Włókniarzy. Konstrukcja nośna kładki jest inspirowana zewnętrznym splotem włókien liny. Ideą projektu jest stopniowe rozwinięcie oplotu w miejscu połączenia z nadbrzeżem, tak aby poszczególne włókna łagodnie przechodziły w projektowane pasy roślinności – czytamy w pracy.

Kładka będzie miała 42 metry, będzie nadwieszana, a całość ma być przeszklona.

Szacunkowy koszt wykonania parku linearnego to około 30 mln zł. Realizacja będzie możliwa tylko w przypadku uchwalenia MPZP oraz pozyskania funduszy zewnętrznych.

Emilia Klejmont

 

Koncepcja parku linearnego

 

Koncepcja parku linearnego

 

Koncepcja parku linearnego

 

Koncepcja parku linearnego

 

Koncepcja parku linearnego

 

Koncepcja parku linearnego
Koncepcja parku linearnego