Pamięci ks. Stanisława Stojałowskiego 

Na zdjęciu delegacja Bielska-Białej przy grobie ks. S. Stojałowskiego fot. P. Wojnarowski, Kraków.pl

Samorządowcy z Bielska-Białej i członkowie Stowarzyszenia Domu Polski złożyli hołd ks. Stanisławowi Stojałowskiemu, odwiedzając jego grób w Krakowie.  

24 października, z okazji przypadającej dzień wcześniej 111. rocznicy śmierci ks. Stanisława Stojałowskiego, przy grobie tego zasłużonego społecznika związanego z Krakowem i Bielskiem-Białą pojawili się pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury Robert Piaskowski i zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Domu Polski z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Bielska-Białej Piotrem Ryszką. Towarzyszył im naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Przemysław Smyczek.

Wyjazd do Krakowa na Cmentarz Rakowicki, gdzie został pochowany ks. Stanisław Stojałowski, to coroczny zwyczaj ludzi związanych środowiskiem zrzeszonym wokół historycznego Domu Polskiego w Bielsku. W tym roku ze względu na 120-lecie Domu Polskiego ta wizyta przyjęła oficjalny charakter. Do członków Stowarzyszenia Dom Polski przyłączyli się przedstawiciele samorządu Krakowa i Bielska-Białej. 

Warto przypomnieć, że ks. Stanisław Stojałowski (1845-1911) jest uznawany za jednego z pionierów ruchu ludowego w Polsce. Był posłem na sejm galicyjski i do parlamentu austriackiego. Propagował polskie ruchy patriotyczne i społeczne na terenie zachodniej Galicji i Śląska Cieszyńskiego. W 1902 roku założył w Bielsku Dom Polski, tym samym rozpoczynając proces repolonizacji miasta i całego regionu. Za swoją nieprzejednaną postawę był 27-krotnie więziony i - jak podliczyli historycy - łącznie spędził w zamknięciu 9 lat. Stanisław Stojałowski zmarł w 1911 roku w Krakowie, został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. 

Dziennik Gwiazdka Cieszyńska w numerze 86 z 28 października 1911 r. - podobnie jak większość ówczesnej prasy polskiej - trzeźwo przedstawia życiorys i dokonania zmarłego, nie stroniąc od przypominania popełnionych przez niego błędów, a wspominkowy artykuł kończy takimi stwierdzeniami: Jedną z wielkich zasług ś.p. zmarłego jest dzielna obrona kresów zachodnich przed germanizacją. W Bielsku ufundował „Dom Polski”, który tam jest, pomimo wszystko, ogniskiem życia polskiego. Ponad wszystko zaś postać jego jest historyą ruchu ludowego, którego ks. Stanisław Stojałowski był twórcą. Zmarły był osobistością niezwykłą, obdarzony nadzwyczajnymi zdolnościami, był mężem żelaznej woli, niezmordowanej i ciągłej pracy. Miał wady, popełniał ciężkie błędy, ale skoro je poznał, starał się je naprawić. Po walce, która była najwybitniejszą cechą tego utalentowanego i zasłużonego pracownika ludowego, która była elementem jego życia, zasnął snem śmierci. Ale pamięć jego i jego pracy pozostanie, jego osoba i działalność przejdzie do historyi. 

Postać zmarłego kapłana i jego dzieła są i dzisiaj inspiracją dla wielu mieszkańców Podbeskidzia. 
Jak informuje krakowski portal Kraków.pl, w przyszłym roku z inicjatywy władz Krakowa i Bielska-Białej Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przeprowadzi prace konserwatorskie na zabytkowym nagrobku Stojałowskiego na Cmentarzu Rakowickim.

JacK 

 

Na zdjęciu delegacja z Bielska-Białej przy grobie ks. Stojałowskiego
Członkowie Stowarzyszenia Dom Polski przy grobie ks. S. Stojałowskiego, fot. P. Wojnarowski, Kraków.pl

 

Na zdjęciu grób ks. Stanisława Stojałowskiego
Grób ks. Stanisława Stojałowskiego, fot. P. Wojnarowski, Kraków.pl