Opowieści na doBBranoc...

Na zdjęciu babcia i dziadek czytają książkę z wnukami fot. materiały promocyjne

Do 31 stycznia 2024 roku Dom Kultury w Wapienicy czeka na Opowieści na doBBranoc seniorów z całego kraju. Z utworów literackich i ilustracji wykonanych do nich przez dzieci powstanie kolejna niepowtarzalna książka.

Rusza właśnie druga edycja niezwykłego projektu łączącego pokolenia. Podobnie jak za pierwszym razem, z inicjatywy DK w Wapienicy powstanie książka – Opowieści na doBBranoc, do której utwory literackie mogą nadesłać seniorzy z całego kraju, a ilustracje do tychże wykonają dzieci.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach utwory literackie: bajki, opowiadania oraz wiersze skierowane do dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Tematyka utworów jest dowolna.
Prace można dostarczyć osobiście do Domu Kultury w Wapienicy przy ul. Cieszyńskiej 398 lub przesłać pocztą wraz z kartą zgłoszenia w formie wydruku, lub w formie elektronicznej na adres mailowy wapienica@mdk.bielsko.pl. W sytuacjach szczególnych można przesłać również rękopis. Praca powinna być dostarczona w kopercie z napisem Konkurs Opowieści na doBBranoc.

Autorzy najlepszych opowieści otrzymają równorzędne nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy oraz zaproszenie do udziału w gali promującej książkę. Wyróżnione utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie książkowym Opowieści na doBBranoc.
Wyniki do 22 lutego 2024 roku pojawią się na stronie www.mdk.bielsko.pl oraz na Facebooku - Dom Kultury w Wapienicy.

Przypomnijmy, że na pierwszą edycję konkursu literackiego dla seniorów, zorganizowanego przez Dom Kultury w Wapienicy wpłynęły aż 42 teksty od 27 autorów z całej Polski – z Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego, Krakowa, Oświęcimia, Chrzanowa oraz miejscowości z okolic Bielska-Białej. Tematyka tekstów była bardzo różnorodna, forma też – były rękopisy, maszynopisy i maile. Co ciekawe - najczęściej stosowaną formą literacką była poezja, która jest najtrudniejsza.
Kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie, czyli oryginalnością prezentowanych treści, walorami literackimi, poprawnością językową oraz kreatywnością i inwencją twórczą, jury przyznało 16 równorzędnych nagród za najlepsze bajki.
W kolejnym etapie projektu dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne do placówek Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej wykonały ilustracje. Liczba prac plastycznych w różnych technikach była ogromna. Wybrano najlepsze – te zostały opublikowane w książce.

źródło: Dom Kultury w Wapienicy

ek

 

plakat