Oko kamery na Wapienicę

Na zdjęciu system monitoringu CCTV w siedzibie Straży Miejskiej System monitoringu CCTV w siedzibie Straży Miejskiej, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

W rejonie Wapienicy pojawią się nowe kamery monitoringu, które poprawią poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. 

System monitoringu wizyjnego w dzielnicy Wapienica zostanie rozbudowany. Zamiast, jak dotychczas, dwóch będą tu działać cztery kamery zlokalizowane w rejonie przejścia podziemnego pod ul. Cieszyńską oraz Szkoły Podstawowej nr 32. Kamery zostaną zamontowane w przyszłym roku i włączone w istniejący system poprzez budowaną - w ramach modernizacji ul. Cieszyńskiej - sieć szerokopasmową. 

Równocześnie, dla rozszerzenia możliwości systemu monitoringu CCTV miasta, Straż Miejska w Bielsku-Białej zaplanowała zakup kamery mobilnej. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą rozbudowy systemu mobilna kamera zostanie dostarczona do 16 grudnia br. Pozwoli ona m.in. na monitorowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica oraz terenów rekreacyjnych w jej okolicy. 

- Umieszczenie mobilnego punktu monitoringu w tym rejonie będzie możliwe pod warunkiem, że występuje tam odpowiednio mocny i wydajny sygnał LTE - informuje zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński. 

O rozszerzenie systemu monitoringu w Wapienicy występował m.in. radny Konrad Łoś. 

JacK