Ograniczyć nocny dostęp do alkoholu

Na zdjęciu sala sesyjna fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Rada Miejska w Bielsku-Białej, odpowiadając na wnioski mieszkańców, postanowiła ograniczyć sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie osiedla Górne Przedmieście. 

Przyjęte rozwiązanie polega na zakazie sprzedaży napojów alkoholowych między godziną 23.00 a 6.00. Ta regulacja ma pomóc mieszkańcom osiedla Górne Przedmieście, którzy dotknięci są negatywnymi skutkami nocnej sprzedaży alkoholu, i którzy o podjęcie takich działań wielokrotnie wnosili. 
Celem wprowadzonych ograniczeń jest zmniejszenie uciążliwości, a nie ograniczanie prowadzenia działalności gospodarczej.

JacK