Ochrona dla szkół i przedszkoli

Na zdjęciu środki ochrony przeznaczone dla szkół fot. Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w BB

Rozdział i dystrybucję środków ochrony i dezynfekcji dla placówek oświatowych w Bielsku-Białej organizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

Z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia, w celu zapobiegania Covid 19, Agencja Rezerw Materiałowych dostarcza gminom w całej Polsce przeznaczone dla szkół i przedszkoli środki ochrony i dezynfekcji. W naszym mieście rozdział i dystrybucję dostarczonych środków prowadzono w ciągu trzech dni, w działaniach tych Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego UM pomagali strażacy z miejskich jednostek OSP oraz Komendy Miejskiej PSP.

31 sierpnia przekazano do 88 szkół 66.000 maseczek ochronnych oraz 3.561 sztuk 5-litrowych płynów do dezynfekcji.
3 września do 11 placówek oświatowych dostarczono 7.500 maseczek ochronnych oraz 369 sztuk 5-litrowych płynów do dezynfekcji.
Akcję kontynuowano 14 września, kiedy do 83 przedszkoli dowieziono 35.250 maseczek ochronnych oraz 2.838 sztuk 5-litrowych pojemników płynów do dezynfekcji.
Ponadto szkoły i przedszkola otrzymały 229 termometrów elektronicznych.

W sumie w rozdziale dostaw do szkół i przedszkoli uczestniczyło 7 pojazdów i 36 osób - byli to pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Organizacji i Nadzoru UM, pracownicy Miejskiego Zarządu Oświaty, strażacy i pojazd Komendy Miejskiej PSP oraz druhowie i pojazdy jednostek OSP z terenu miasta, w tym OSP Lipnik, OSP Mikuszowice Śląskie, OSP Komorowice Krakowskie, OSP Komorowice Śląskie, OSP Straconka, OSP Stare Bielsko, OSP Kamienica i OSP Hałcnów.

Statystycznie rzecz ujmując, rozwieziono:
Urząd Miejski - 867 płynów, 13.200 maseczek, 7 termometrów,
Państwowa Straż Pożarna - 828 płynów, 15.000 maseczek, 16 termometrów,
Ochotnicza Straż Pożarna - 5073 płynów, 80.550 maseczek, 96 termometrów.

Miejski Zarząd Oświaty otrzymał również 189.900 maseczek i 110 termometrów, które są przygotowane do odbioru przez poszczególne szkoły.

oprac. JacK