Nowy wiceprzewodniczący RM

Na zdjęciu Karol Markowski fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB


Karol Markowski został wybrany nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Bielska-Białej.

22 września podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej radni dokonali uzupełnienia składu prezydium po rezygnacji radnego Jacka Krywulta z funkcji wiceprzewodniczącego RM. 
Do wyboru radni wytypowali dwóch kandydatów Janusza Bauera z Klubu Niezależnych.BB i Karola Markowskiego z Klubu Radnych Jarosława Klimaszewskiego. Procedurę wyborczą prowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Urszula Szabla - przewodnicząca, Andrzej Gacek i Szczepan Wojtasik.


Zgodnie z procedurą uprawnionych do głosowania było 25 radnych. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych, którzy w tajnym głosowaniu udzielali poparcia poszczególnym kandydatom. Radny Jerzy Bauer uzyskał 9 głosów za, 12 przeciw i jeden wstrzymujący. Natomiast radny Karol Markowski otrzymał 13 głosów za, 8 przeciw, jedna osoba się wstrzymała w kwestii jego kandydatury. Tym samym Karol Markowski otrzymał potrzebną bezwzględną liczbę głosów i został wybrany nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Bielska-Białej.


Nowym wiceprzewodniczący podziękował za wybór i zaufanie. Podkreślił, że będzie współpracował ze wszystkimi bez względu na zapatrywania polityczne czy barwy klubowe. 


JacK