Nowi ławnicy

Na zdjęciu siedzący ludzie fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Podczas LXIX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 19 marca radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027. 


W tajnym głosowaniu radni dokonali wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027. Do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wybrani zostali: Michał Cygan, Beata Drobina-Zátopek, Jolanta Jankowska, Grażyna Kadela, Beata Krzewińska, Arkadiusz Mikołajski, Agnieszka Miksa, Patrycja Musiał, Katarzyna Nachman i Arkadiusz Trojak.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na kadencję 2024-2027 wybrano Bożenę Urbańską.


JacK