Nowe wnętrza w Domu Matki i Dziecka

Nowa sala zabaw w Domu Matki i Dziecka fot. DMDC

Niedawno zakończył się remont kuchni i sali zabaw dla dzieci w Domu Matki i Dziecka Caritas w Lipniku. Powstała bardziej funkcjonalna i przyjazna przestrzeń dla wszystkich podopiecznych domu.

Remont mógł zostać zrealizowany dzięki pozyskaniu środków z Projektu Wsparcia Placówek dla Samotnych Matek realizowanego przez Caritas Polska oraz ze środków własnych.
- Dziękujemy również wszystkim darczyńcom, którzy wsparli finansowo placówkę. Za każdą wpłaconą złotówkę składamy serdeczne Bóg zapłać! – mówi dyrektor Caritas diecezji bielsko-żywieckiej ks. Robert Kurpios. - To nie koniec prac w naszym ośrodku. Do końca tego roku planowane jest rozpoczęcie remontu niedrożnej kanalizacji ściekowej, co będzie stanowiło kolejny znaczący wydatek. Dlatego już teraz zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe na ten cel - apeluje ks. Kurpios.

Można wesprzeć Dom Matki i Dziecka Caritas poprzez wpłatę darowizny na konto: Bank Pekao 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610 z dopiskiem: Remont DMDC.

oprac. JacK

Zmodernizowana kuchnia
fot. DMDC