Nieodpłatna pomoc prawna

Na zdjęciu osoba udzielająca bezpłatnych porad prawnych fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 roku

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od 1 stycznia 2020 roku nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w pięciu punktach na terenie miasta, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dwóch punktach. Zarówno nieodpłatna pomoc prawna, jak i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie składa się osobie udzielającej porady tj. adwokatowi bądź radcy prawnemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, lub doradcy obywatelskiemu świadczącego pomoc w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna poza punktem (w miejscu zamieszkania) po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ NIEODPŁATNĄ MEDIACJĘ.

UWAGA

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (mediacja) odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego pod numerem 33497157 lub za pośrednictwem strony internetowej www.um.bielsko.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna – zarezerwuj termin wizyty on-line.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH
Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 17 A
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 9.00–13.00
• wtorki 9.00–13.00
• środy 11.30–15.30
• czwartki 8.00–12.00
• piątki 8.00–12.00

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ ADWOKATÓW
Bielsko-Biała, ul. Bratków 16
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 8.30–12.30
• wtorki 15.00–19.00
• środy 8.30–12.30
• czwartki 8.00–12.00
• piątki 15.00–19.00

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY WSPÓLNIE PRZEZ ADWOKATÓW (A) I RADCÓW PRAWNYCH (RP)
Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1A
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 14.00–18.00 (A)
• wtorki 9.00–13.00 (RP)
• środy 14.00–18.00 (RP)
• czwartki 12.00–16.00 (RP)
• piątki 8.00–12.00 (A)

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE PRZEZ ŚLĄSKĄ FUNDACJĘ BŁĘKITNY KRZYŻ
Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 30A
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 15.00–19.00
• wtorki 13.00–17.00
• środy 13.00–17.00
• czwartki 8.00–12.00
• piątki 12.30–16.30

Bielsko-Biała, plac Opatrzności Bożej 18
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 8.30–12.30
• wtorki 9.00–13.00
• środy 8.30–12.30
• czwartki 13.00–17.00
• piątki 8.30–12.30

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONE PRZEZ ŚLĄSKĄ FUNDACJĘ BŁĘKITNY KRZYŻ
Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 8.00–12.00
• wtorki 8.30–12.30
• środy 8.00–12.00
• czwartki 8.00–12.00
• piątki 8.30–12.30

Bielsko-Biała, ul. Józefa Lompy 7
Harmonogram pracy:
• poniedziałki 9.00–13.00
• wtorki 14.00–18.00
• środy 9.00–13.00
• czwartki 8.30–12.30
• piątki 14.00–18.00