Nie tylko pracować, ale i wiedzieć

Logotypy kampanii źródło: PUP

Rozważasz wyjazd do pracy za granicę ale boisz się, że zostaniesz oszukany czy też niesprawiedliwie potraktowany przez pracodawców? Chciałbyś się więcej dowiedzieć na temat przysługujących ci praw pracowniczych? Odpowiedzią na Twoje pytania jest kampania informacyjna prowadzona w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES.

Sieć EURES (EURopean Employment Services) powstała w 1993 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Obejmuje swoim zasięgiem kraje UE/EFTA i skupia się na świadczeniu usług z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz dostarczaniem informacji na temat warunków życia i pracy w danym państwie. Wejście Polski w 2004 r. w struktury Unii Europejskiej umożliwiło jej przyłączenie się do sieci EURES i korzystanie z dostarczanych przez nią  formalnych rozwiązań dotyczących wzrastającej mobilności osób poszukujący pracy.

Sieć EURES opiera się na rozbudowanych portalach internetowych, na bieżąco aktualizowanych, które zawierają informacje o wolnych miejscach pracy w Europie, umożliwiają szukającym pracy zamieszczenie swojego CV, pomagają pracodawcom w zrekrutowaniu kandydatów do pracy z zagranicy, a bezrobotnym w skontaktowaniu się z wykwalifikowanymi ekspertami obsługującymi zagraniczne rynki pracy (www.eures.europa.eu). Jednocześnie informują o warunkach życia i pracy za granicą, z uwzględnieniem praktycznych wskazówek na temat poszukiwania pracy, ubiegania się o różnego rodzaju świadczenia, możliwości kształcenia lub uznawania kwalifikacji zawodowych.

Strona www.eures.praca.gov.pl jest polskim łącznikiem prowadzonej przez Komisję Europejską wraz z Europejskim Urzędem ds. Pracy (ELA) w okresie od lipca do września 2021 r. kampanii informacyjnej pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej wśród osób planujących podjęcie pracy za granicą, w tym także pracowników wykonujących prace sezonowe, na temat przysługujących im praw pracowniczych, by nie stały się one ofiarami oszustw czy nadużyć. W ramach swobody przepływu osób wewnątrz państw członkowskich UE/EFTA od obywateli Polski nie wymaga się zezwoleń na pracę. Wszystkie oferowane przez sieć EURES usługi świadczone są na zasadzie bezpłatności i ogólnodostępności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Planując wyjazd za granicą, skompletuj jak najwięcej dokumentów:
• CV – najlepiej w formacie europejskim (szczegóły na stronie: europass.org.pl) w wersji papierowej oraz elektronicznej,
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (najlepiej przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język obowiązujący w kraju, w którym chcesz podjąć pracę),
• dokument tożsamości ze zdjęciem, a najlepiej dwa, oraz zdjęcia w formacie legitymacyjnym. Nikomu nie powierzaj oryginałów dokumentów, a jedynie przedstawiaj je do wglądu.
Ponadto, posiadaj środki na utrzymanie na pierwszy miesiąc pobytu.

W razie wystąpienia sporów z zagranicznym pracodawcą, właściwy do rozstrzygnięcia sprawy jest sąd kraju pracodawcy, a nie polski, gdyż zawierając umowę z zagranicznym pracodawcą podporządkowujesz się przepisom prawa pracy danego państwa. W celu uzyskania pomocy możesz się również kontaktować z: lokalnymi urzędami pracy, komisariatami policji, inspekcją pracy, związkami zawodowymi, a także polskimi placówkami dyplomatycznymi, które ewentualnie udzielą kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski (wykaz zagranicznych placówek RP na stronie: msz.gov.pl). Natomiast w razie wystąpienia problemów na linii obywatel/przedsiębiorca – instytucje administracji innego państwa członkowskiego możesz nawiązać kontakt z europejskim systemem pomocy prawnej Solvit (szczegóły na stronie: www.konsument.gov.pl).

Jeżeli lubisz podróżować, jesteś ciekawy świata, chcesz pogłębić swoją znajomość języka obcego, zwłaszcza angielskiego lub niemieckiego, poznać nowych ludzi, zbierać ciekawe doświadczenia zawodowe do swojego CV, to idealnym rozwiązaniem może być wyjazd w celu wykonywania prac sezonowych za granicą, np. w rolnictwie, ogrodnictwie czy w turystyce. W ramach sieci europejskich ofert pracy EURES największe możliwości w tym zakresie obecnie oferują Niemcy i Holandia. Strony internetowe, dostępne również w języku polskim, poświęcone tematyce prac sezonowych oraz bezpiecznych warunków zatrudnienia to: www.fair-arbeiten.eu/pl, www.seasonalwork.nl.

Niestety w wyniku obecnej sytuacji epidemiologicznej, związanej z ryzykiem zarażenia koronawirusem, w państwach przyjmujących pracowniików obowiązują różnego rodzaju obostrzenia. Osoby zainteresowane możliwościami podjęcia pracy sieć EURES zaprasza do zapoznania się ze stronami: reopen.europa.eu/pl lub www.gov.pl/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych, które zawierają uaktualniane informacje na temat zasad wjazdu do poszczególnych państw UE/EFTA.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej
Dział Zatrudniania Cudzoziemców