Nazwy dla rond i ulicy

Na zdjęciu droga łącząca ulicę Hałcnowską z węzłem Rosta, która ma nosić nazwę Matyldy Linert Droga łącząca ulicę Hałcnowską z węzłem Rosta ma nosić nazwę Matyldy Linert, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Podczas ostatniej w 2019 roku sesji Rada Miejska 17 grudnia podjęła uchwały nadające nazwy dwóm rondom oraz jednej ulicy w Bielsku-Białej.

Rondo na skrzyżowaniu ulic Wałowej, Gazowniczej i Michała Grażyńskiego będzie nosiło nazwę Bielskiego Jazzu. Wniosek w tej sprawie został złożony przez byłą radną Agnieszkę Gorgoń-Komor, obecnie senator. W opinii wnioskodawczyni posiadanie dwóch znakomitych festiwali - Jazzowej Jesieni imienia Tomasza Stanki oraz Lotos Jazz Festival - Bielskiej Zadymki Jazzowej to powód do takiego właśnie kroku. Nie wszystkim radnym ta nazwa odpowiada.

Natomiast rondo w ciągu ulicy Hałcnowskiej w centrum Hałcnowa będzie nosiło nazwę Galicyjskie. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiło Stowarzyszenie Beskidzki Dom.

Zespół Ekspercki ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych zgodził się z argumentacją wnioskodawców, że należy uhonorować dziedzictwo przynależności prawobrzeżnej części miasta do prowincji Galicja w czasach monarchii austriackiej. I ta nazwa wywołała dyskusję, radna Urszula Szabla była przeciwna honorowaniu byłego zaborcy.

Jednogłośnie z kolei zapadła decyzja, by niedawno oddana do ruchu droga łącząca ulicę Hałcnowską z węzłem Rosta nosiła nazwę Matyldy Linert, działaczki społecznej. Wniosek w sprawie nadania takiego imienia został złożony przez radną Urszulę Szablę, uzyskał poparcie radnego Bronisława Szafarczyka. Propozycja nadania tej ulicy imienia Matyldy Linert zwyciężyła w ankiecie przeprowadzonej przez portal komorowice.pl w głosowaniu internetowym i uzyskała akceptację społeczności lokalnej, Rady Osiedla Komorowice Krakowskie i Stowarzyszenia Komorowice. Zespół Ekspercki ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych jednogłośnie uznał, że należy rekomendować tę propozycję.

Rada Miejska podjęła też uchwały w sprawie uhonorowania dwóch byłych, nieżyjących już premierów RP – Tadeusza Mazowieckiego i Jana Olszewskiego, przyjmując za zasadne petycje skierowane do RM. O upamiętnienie Tadeusza Mazowieckiego zwrócił się do władz miasta m.in. były prezydent Bielska-Białej Zbigniew Leraczyk, o uhonorowanie Jana Olszewskiego – Towarzystwo Patriotyczne im. Jana Olszewskiego, którego przedstawiciel Paweł Czyż gościł na sesji i odczytał petycję. Miasto wyznaczy miejsca, które otrzymają imiona tych postaci.

kk