Nauczyciele wpisani do księgi zasłużonych

na zdjęciu zasłużeni wraz z prezydentem i przewodniczącym fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjalnie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej nazwiska czworga cenionych nauczycieli – Szarloty Bindy, Andrzeja Kucybały, Kazimierza Polaka i Tomasza Szymczyka.

Dyplomy z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej pedagogom - Szarlocie Bindzie, Andrzejowi Kucybale, Kazimierzowi Polakowi i Tomaszowi Szymczykowi - wręczyli przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik i prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

- Pierwszego wpisu w tej księdze dokonano w 1991 roku. Od tego momentu znalazły się w niej nazwiska 36 osób zasłużonych dla Bielska-Białej. Już ten fakt pokazuje, że jest to wydarzenie bardzo rzadkie. Zasługi muszą być wielkie, aby tam się znaleźć - i tak postrzegamy państwa wkład w rozwój naszego miasta. Rada Miejska podjęła decyzję, żeby obok zasłużonych generałów, lekarzy, artystów, sportowców i duchownych w księdze znaleźli się również wybitni nauczyciele. Wasze dokonania są szczególnie cenne, gdyż są skierowane do ludzi młodych. Wasze wysiłki zaowocowały tym, że w mieście pojawili się wybitni - muzycy, matematycy, prawnicy. Nie jesteście dla nas anonimowi, lecz doskonale znamy was i wasze dokonania. Gratulujemy w pełni zasłużonego tytułu – mówił przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Janusz Okrzesik.

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski nazwał spotkanie kolejnym świętem edukacji w naszym mieście.
- To państwo przez wiele lat swojej pracy włożyli wielki wkład w edukację naszych dzieci i młodzieży. W waszych szkołach wykuwały się talenty nie tylko artystyczne, ale również w dziedzinach ścisłych. Wpis do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej to wyraz naszej wdzięczności za pracę, którą doceniamy nie tylko jako osoby sprawujące władzę, ale przede wszystkim jako rodzice zadowoleni z niebywałych efektów waszej pracy. To dzięki wam poziom oświaty w naszym mieście jest tak wysoki. Cieszę się, że taka idea powstała i że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę o wpisaniu waszych nazwisk do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej - powiedział prezydent.

Skromna ze względu na pandemię uroczystość była przysłowiowym postawieniem kropki nad i, konsekwencją decyzji podjętej przez Radę Miejską Bielska-Białej podczas XXV sesji 17 listopada. Wpisani do księgi - Andrzej Kucybała, Kazimierz Polak, Tomasz Szymczyk i Szarlota Binda - to nauczyciele wyjątkowi, ważni nie tylko dla miasta, ale też dla tysięcy uczniów.

Andrzej Kucybała był wieloletnim dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej, przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej, kreatywnym menadżerem, współorganizatorem znaczących imprez artystycznych; inicjatorem budowy nowej siedziby szkoły muzycznej oraz pomysłodawcą stworzenia sali koncertowej w tej placówce; dyrygent szkolnej orkiestry symfonicznej przygotowujący cenione koncerty muzyki symfonicznej na najwyższym poziomie.
– Od 1982 roku jestem związany z Bielskiem-Białą. Całą energię i życie poświęciłem tworzeniu kultury. Jestem wzruszony i dumny. Mam też jedno marzenie: bardzo chciałbym, aby w przyszłości powstała w mieście Bielska Orkiestra Symfoniczna, dzięki której wielu zdolnych, wybitnych wychowanków, którzy w tej chwili są ozdobą i dumą szkoły muzycznej, mogło wrócić do miasta i cieszyć nas swoją grą – podkreślił Andrzej Kucybała.

Kazimierz Polak był pierwszym dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Dzięki umiejętności budowania zespołu ludzkiego i zdolnościom organizacyjnym przyczynił się do utworzenia najlepszej szkoły średniej w województwie śląskim i jednej z najlepszych w kraju. To wybitny pedagog zaangażowany w działalność sportową. Przez szereg lat pełnił funkcję prezesa Beskidzkiej Rady Olimpijskiej.
– Zawsze czuję się mocno związany z tym miastem, ale chciałbym podzielić się z państwem pewną ciekawostką. Okazuje się, że trzy osoby z wyróżnionych są związane ze Stalową Wolą - zarówno ja, jak i Tomasz Szymczyk urodziliśmy się tam, a dyrektor A. Kucybała przez kilka lat pracował w tym mieście – stwierdził Kazimierz Polak. - Sukces V LO to wspólne działanie, tak jak w sporcie - sportowców, trenerów i działaczy. Wspólny front w tym samym kierunku przyniósł spodziewane efekty – dodał pedagog.

Tomasz Szymczyk jest wybitnym nauczycielem matematyki, autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu matematyki. Podobnie jak K. Polak, jest jednym z twórców sukcesu V Liceum Ogólnokształcącego. Przewodniczył komitetowi organizacyjnemu prestiżowej Olimpiady Matematycznej Europy Środkowej MEMO 2018 zorganizowanej w Bielsku-Białej. Wychował wiele pokoleń wybitnych matematyków, aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego i matematycznego.
– Zaleźć się w takim gronie to niezwykły zaszczyt. Jednak nie byłoby mnie tu dzisiaj, gdyby nie dyrektorzy, z którymi współpracowałem. Pierwszych pedagogicznych wskazówek udzielał mi śp. dyrektor IV LO Wojciech Jakubiec. Po przejściu do V LO za czasów dyrektora Kazimierza Polaka prowadziłem 30 finalistów olimpiad, a za czasów dyrektora Mirosława Frączka opiekowałem się ponad 40 finalistami. Wielką pomocą byli dla mnie również rodzice – mówił Tomasz Szymczyk, dziękując za wyróżnienie.

Szarlota Binda jest dyrektorem generalnym Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, propagatorką działań na rzecz oświaty oraz założycielką Stowarzyszenia Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej i Bielskiej Szkoły Menadżerów. W 1995 roku uruchomiła w Bielsku-Białej uczelnię wyższą – Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów. W 2004 roku, odpowiadając na potrzeby rynku edukacyjnego w regionie, utworzyła gimnazjum. Za wybitne zasługi dla rozwoju szkolnictwa odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
– Całe życie poświęciłam oświacie - od szkoły podstawowej do szkolnictwa wyższego. Zawsze stawiałam na jakość kształcenia, dlatego bardzo się cieszę, że na uczelnię udało się mi ściągnąć jako wykładowców takie nazwiska jak Osiatyński, Balcerowicz, Rossati czy Owsiak. Wielokrotnie miałam różne oferty pracy, nawet w ministerstwie, jednak nigdy z nich nie skorzystałam, bo moje miejsce jest tutaj – podkreśliła Szarlota Binda.

JacK