Nagrodzeni za własną książkę

Na zdjęciu wręczenie nagród Laureaci konkursu odbierają nagrody z rąk z-cy prezydenta Adama Ruśniaka i radnej Urszuli Szabli, fot. Jacek Kachel UMBB

Książnica Beskidzka rozstrzygnęła konkurs literacko-plastyczny Moje miasto – Historia niekoniecznie prawdziwa zrealizowanego w ramach 22. międzynarodowego konkursu z cyklu Tworzymy własne wydawnictwo. W związku z pandemią do konkursu nie przystąpiły w tym roku biblioteki partnerskie KB z czeskiego Frydka-Mistka i ze słowackiej Żyliny, dlatego Książnica Beskidzka zakończyła konkurs na etapie krajowym.

- Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu własnej książki w dowolnej formie literackiej, dowolną techniką i w dowolnym formacie. Książka musiała zawierać tekst oraz ilustracje, okładkę, stronę tytułową. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zapału do pisania, doskonalenie warsztatu literackiego oraz promowania ich autorskich dzieł - informuje zastępca dyrektora Książnicy Beskidzkiej Katarzyna Ruchała. 

Prace oceniało jury w składzie: zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak – naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Przemysław Smyczek oraz Katarzyna Ruchała i Ludmiła Pietras z Książnicy Beskidzkiej.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w tym konkursie odbyło się 15 czerwca w sali sesyjnej Ratusza. W spotkaniu uczestniczyli zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak, radna Urszula Szabla oraz naczelnik Wydziału Kultury i Promocji UM Przemysław Smyczek.
– Po raz pierwszy miałem zaszczyt uczestniczyć w pracach jury konkursu Tworzymy własne wydawnictwo. Jestem niezwykle zaskoczony nie tylko bardzo ciekawymi opowiadaniami, ale również niebanalnym wykonaniem edytorskim waszych książek. Widać, że wasze okładki są nie tylko bardzo przemyślane, ale i pieczołowicie wykonane. To naprawdę robi wrażenie, tym bardziej, że prace stanowią całość z ilustracjami, które znajdują się w środku. Cieszę się i podziwiam, gdyż zazwyczaj jest tak, że ludzie pióra niekoniecznie mają zdolności plastyczne, a wam się to doskonale udało. Gratuluję! - powiedział Adam Ruśniak.  

Na konkurs wpłynęło 16 prac. Łącznie w konkursie wzięły udział 23 osoby, reprezentujące bielskie szkoły podstawowe. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria – dzieci w wieku 10-12 lat, II kategoria - dzieci 13-16 lat oraz III kategoria – specjalna.

I kategoria
Nagroda literacka – Marcel Kłos za książkę Spotkać Białkę, Szkoła Podstawowa nr 29 w Bielsku-Białej
Nagroda edytorska – Alisa Skorikova za książkę Bajka? Bielsko-Biała

II kategoria
Grand Prix – Zofia Korpanty, Maja Zając za książkę Walka w naszych głowach, Szkoła Podstawowa nr 20 w Bielsku-Białej
2. miejsce – Dorota Chrobak, Nadia Grigorjan za książkę Tajemniczy las, Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej, 
3.miejsce – Agata Pawlas za książkę Niewiedza czy nienawiść?, Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej
wyróżnienie – Marcin Wójcicki i Emilia Stanek za książkę Żółty notes, Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej

kategoria specjalna
1. miejsce – Maria Jakubiec, Jan Sojka, Tomasz Bagier za książkę Tajemnica majstra Michała, Zespół Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej

JacK 

 

Na zdjęciu wręczenie nagród w konkursie

 

Na zdjęciu jedna z nagrodzonych prac


 

Na zdjęciu jedna z nagrodzonych prac