Nabór uzupełniający na mieszkania

Na zdjęciu blok przy ul. Stefana Batorego 26 Blok przy ul. Stefana Batorego 26, fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Do 2 grudnia potrwa uzupełniający nabór wniosków na nowe lokale mieszkalne przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej. Nabór obejmuje 5 lokali mieszkalnych – dwa 2-pokojowe i trzy 3-pokojowe. O naborze uzupełniającym zawiadamiają miasto Bielsko-Biała oraz inwestor Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Nabór jest prowadzony od 22 listopada br.

Wszystko zgodnie z Zarządzeniem nr ON-II.0050.3247.2022.ZGM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 listopada 2022 r.

Nowo wybudowany budynek przy ul. Stefana Batorego 26 jest wyposażony w windę obsługującą 6 kondygnacji - piwnice z komórkami lokatorskimi, parter, I, II, III i IV piętro. Przed budynkiem znajduje się 45 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób z niepełnosprawnościami.

Najemca zobowiązany jest do wpłaty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości 20 procent wartości lokalu liczonej od kwoty 5.900,00 zł/m2 x metraż mieszkania, w terminie do 20 grudnia br.

Najemca zobowiązany jest także do wpłaty kaucji zabezpieczającej również do 20 grudnia br. Wysokość kaucji stanowi 12-krotność miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja na dzień ogłoszenia naboru wniosków wynosi 12 x 17,53 zł/m2 x metraż mieszkania. Termin oddania lokali mieszkalnych do zasiedlenia planowany jest nie później niż 28 lutego 2023 roku.

Najemcy mogą ubiegać się o dopłaty do czynszów zgodnie art.5 Ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz.U.2021 poz. 2158).

Umowy najmu podpisywane są na czas określony zgodnie z art. 7b. 1. Ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych […] (t.j. Dz.U. 2022 poz. 377).

Zasady naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego określa uchwała Rady Miejskiej w Bielsku Białej, którą można znaleźć po poniższym linkiem: https://bielsko-biala.pl/aktulanosc/ogloszenie-o-uzupelniajacym-naborze-wnioskow-na-nowe-lokale-mieszkalne-przy-ul-stefana-1.

Kompletne wnioski o zawarcie umowy najmu (w formie papierowej) przyjmowane są w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Białej, Biuro Obsługi Interesanta (parter) w godzinach od 7.00 do 15.00.
Za datę złożenia uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby wyznaczonego punktu w ZGM, co oznacza, że wnioski wysłane pocztą przed upływem terminu, a dostarczone do wyznaczonego punktu po terminie nie będą rozpatrywane.
Po złożeniu wniosku wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia zawierające numer, datę i godzinę wpływu.

Wszelkie informacje dostępne są w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pokój 18 (I piętro) tel. 33/4990628 oraz w siedzibie Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Komorowickiej 72 w Bielsku-Białej, tel. 338150309.

Druki do pobrania i dokumenty do wglądu również znajdują się pod linkiem: https://bielsko-biala.pl/aktulanosc/ogloszenie-o-uzupelniajacym-naborze-wnioskow-na-nowe-lokale-mieszkalne-przy-ul-stefana-1.