Nabór do Komitetu Rewitalizacji

Logo Rewitalizacja w Bielsku-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, który prowadzony będzie w terminie od 15 września do 10 października br. 

25 sierpnia Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła uchwałę nr XLVII/1092/2022 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej.  

Ogłoszenie zawierające szczegóły dotyczące terminu, sposobu i miejsca składania formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej:  https://bip.um.bielsko.pl/a,82817,ogloszenie-prezydenta-miasta-bielska-bialej-o-naborze-na-czlonkow-komitetu-rewitalizacji.html.

O wyznaczeniu przez miasto obszarów do rewitalizacji oraz zasadach powoływania oraz działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej pisaliśmy tutaj: https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/obszary-do-rewitalizacji