Na lokalnym rynku pracy dobrze

Na zdjęciu budynek fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

625 wolnych miejsc pracy w ramach ofert niesubsydiowanych oraz 61 miejsc pracy subsydiowanej czeka na chętnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej. Nawet jesienią bezrobocie w stolicy Podbeskidzia delikatnie spada. 


Według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia na dzień 31 października.2022 r. - z odniesieniem do września 2022 r. - wyniosła:  
- w kraju 5,1% (bez zmian)
- w województwie śląskim 3,7% (spadek o 0,1%)
- w Bielsku-Białej 1,7% (spadek o 0,1%)
- w powiecie bielskim 3,2% (bez zmian)
To kolejny miesiąc, w którym bezrobocie na terenie Bielska-Białej minimalnie, ale jednak spada.
 - W październiku 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano spadek w ewidencji liczby bezrobotnych o 21 osób w stosunku do września 2022 r. Zarejestrowano 577 osób, tj. o 27 osób mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 64,6% to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 57,8% stanowiły kobiety. 12,1% z ogółu osób zarejestrowanych w październiku 2022 r. to osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 38 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 15,7% osób - informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Hetnał. 

W październiku 2022 r. zgłoszono 686 wolnych miejsc pracy, 13 z nich dotyczyło osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 625 wolnych miejsc pracy w ramach ofert niesubsydiowanych oraz 61 miejsc pracy subsydiowanej.
Oferty skierowane były m.in. dla osób w następujących zawodach:
Miejsca pracy niesubsydiowanej:
- 20 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym, m.in.: nauczyciel przedszkola, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel psycholog, nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog), pedagog specjalny, główny księgowy, psycholog, terapeuta zajęciowy, nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
- 26 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem średnim, m.in.: manikiurzystka, pracownik socjalny, kontroler biletów, funkcjonariusz służby ochrony, opiekun w domu pomocy społecznej, nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej, animator kultury, kierownik firmy sprzątającej, pracownik biurowy,
- 52 wolne miejsca pracy dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, m.in.: technik utrzymania ruchu, mechanik autobusów, elektromonter (elektryk) zakładowy, krojczy, kuśnierz, sprzedawca, pomocniczy robotnik budowlany, tokarz w metalu, opiekun osoby starszej, kamieniarz, spawacz, krawiec, mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym, kierowca samochodu ciężarowego, operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody.
Tradycyjnie najwięcej wolnych miejsc pracy, bo aż 527, było skierowanych do osób z wykształceniem podstawowym, m.in.: pracownik produkcji, magazynier, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, pomocnik piekarza, sortowacz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, sortowacz, sprzedawca, tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie, sprzedawca w branży spożywczej, robotnik gospodarczy, szwaczka maszynowa, kasjer handlowy, kierowca samochodu ciężarowego.
Miejsca pracy subsydiowanej:
- 5 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym, m.in.: fizjoterapeuta, specjalista do spraw mediów społecznościowych, asystent prawny, sekretarka,
- 30 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem średnim, m.in.: kosmetolog, pracownik biurowy, rejestratorka medyczna, opiekunka w żłobku/klubie dziecięcym, specjalista do spraw sprzedaży, asystent nauczyciela przedszkola, technik prac biurowych, kosmetyczka, technik informatyk,
- 16 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem zawodowym, m.in.: sprzątaczka domowa, murarz, wędliniarz, fryzjer, cieśla, kucharz, sortowacz, kierowca samochodu osobowego, stolarz,
- 10 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem podstawowym, m.in.: sprzedawca, pracownik obsługi sklepu, pomocniczy robotnik budowlany, robotnik gospodarczy, florysta, elektromonter instalacji elektrycznych, pomoc kuchenna.
- W październiku do urzędu nie wpłynęła żadna informacja dotycząca zamierzonych zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu działania bielskiego PUP - informuje dyrektor Marek Hetnał. 
Od początku 2022 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 1018 bezrobotnych. 

JacK