Młodzież z Węgier

Na zdjęciu młodzież s Szolnoka

W Bielsku-Białej gościła delegacja z zaprzyjaźnionego z nami węgierskiego miasta Szolnoka. Przedstawiciele władz tego miasta oraz reprezentacja młodzieży wspólnie z bielskimi urzędnikami oraz Młodzieżową Radą Miasta Bielska-Białej rozmawiali o aktualnych problemach, zwiedzali również nasze miasto.

8 listopada w bielskim Ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli bielskiego samorządu i Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej z delegacją z Szolnoka. Spotkali się z nimi zastępca prezydenta Adam Ruśniak, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego Ewa Szymanek-Płaska oraz przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej Tymoteusz Dadok. Zaprezentowano gościom film promocyjny o Bielsku-Białej oraz raport na temat New Education Forum, które odbyło się 19 października w Akademii Techniczno-Humanistycznej z udziałem dyskutantów z kilku krajów. Reprezentacja Szolnoka zwiedziała także miasto z historykiem Jakubem Krajewskim z Wydziału Kultury i Promocji UM.

łk

 

Na zdjęciu Adam Ruśniak
Adam Ruśniak, fot. Łukasz Kołacz

 

Na zdjęciu Ewa Szymanek-Płaska
Ewa Szymanek-Płaska, fot. Łukasz Kołacz

 

Na zdjęciu przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta
Tymoteusz Dadok, fot. Łukasz Kołacz