Młodzi obradują

na zdjęciu readni młodzieżowi fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB


12 lutego odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej nowej kadencji.

W spotkaniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, wśród nich senator Agnieszka Gorgoń-Komor. Radę Miejską reprezentowali przewodnicząca RM Dorota Piegzik-Izydorczyk i radny Rafał Ryplewicz.

Nowi delegaci do rady uroczyście ślubowali pracować dla dobra i pomyślności młodzieży zamieszkałej w Bielsku-Białej, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży – godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań Młodzieżowej Rady.

Zaświadczenia o wyborze wręczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk.

JacK

 

na zdjęciu przewodniczaca i radna

 

na zdęciu goście
zdjęcia: Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB