mLegitymacja emeryta-rencisty

logo ZUS logo ZUS

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 1 stycznia 2023 roku legitymacje emeryta-rencisty są wydawane przez ZUS w formie elektronicznej. Można z nich korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel.

W aplikacji wystarczy wybrać opcję Dodaj dokument i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać Legitymacja emeryta-rencisty.

Dla emerytów i rencistów, którzy przed 1 stycznia 2023 roku otrzymali legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, ZUS wyda automatycznie legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu - tradycyjnej i elektronicznej.

Elektroniczna legitymacja, czyli mLegitymacja, działa tak samo jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. zniżek do biletów.

Emeryci lub renciści, którzy będą chcieli otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, będą musieli złożyć w tej sprawie wniosek - formularz ERL.

Ważne! Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/mlegitymacja.

Infografika 1 - opis alternatywny Infografika prezentuje sposób aktywowania mLegitymacji Opis sposobu pierwszego: 1.	Uruchom aplikację mObywatel. 2.	Wybierz Dodaj dokument. 3.	Wskaż Legitymacja emeryta, rencisty. 4.	Pojawi się ikona mLegitymacji. Opis sposobu drugiego: 1.	Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji m Obywatel, pobierz i zainstaluj ją korzystając ze sklepów Google Play lub App Store.

 

Infografika 2 - opis alternatywny Infografika prezentuje wygląd mLegitymacji: Z lewej strony: 1.	Zdjęcie emeryta lub rencisty. 2.	Flaga RP. 3.	Hologram z godłem RP i napis RP. Z prawej strony: 1.	Data ostatniego pobrania danych z rejestrów państwowych. 2.	Imiona emeryta, rencisty. 3.	Nazwisko emeryta, rencisty. 4.	Nr PESEL. 5.	Rodzaj świadczenia. 6.	Logo ZUS. W dolnej części dokumentu: 1.	Data ważności mLegitymacji. 2.	Nr mLegitymacji.