Minister w Akademii Nauk Stosowanych

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek 25 marca gościł w Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej. Uczelnia była jednym z punktów programu wizyty ministra w naszym mieście.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu - wśród nich prezydent Jarosław Klimaszewski, politycy – m.in. wiceminister Przemysław Koperski, pracownicy naukowi i - co najważniejsze - młodzież. Spotkanie prowadził rektor ANSBB Jacek Binda.
Było to ważne wydarzenie dla społeczności akademickiej oraz dla środowiska przedsiębiorców. Spotkanie ministra z młodzieżą klas maturalnych oraz studentami było okazją do wymiany myśli na temat współczesnych wyzwań systemu szkolnictwa wyższego i potrzeb środowiska akademickiego. Przedsiębiorcy mieli możliwość przedstawienia swojej perspektywy i swoich oczekiwań wobec kształcenia przyszłych kadr oraz kreowania innowacji jako efektu współdziałania biznesu i nauki. 


Minister Wieczorek zapoznał się z rezultatami dwóch projektów realizowanych przez Akademię Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej w ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Oba projekty skoncentrowane były na dostosowaniu ANSBB do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz na zapewnieniu studentom najlepszych warunków do kształcenia. Miały formę modelową, ich znaczenie dla dalszego rozwoju kształcenia osób niepełnosprawnych w systemie szkolnictwa wyższego jest istotne.
Dariusz Wieczorek przedstawił także plany rządu dotyczące rozwoju systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Studenci i kadra naukowa pytali o wzrost wysokości stypendiów oraz nakładów na naukę i badania.


Przed debatą zebrani złożyli życzenia prezydentowi Jarosławowi Klimaszewskiemu, który właśnie tego dnia obchodził urodziny. 


JacK 

 

Na zdjęciu siedzący ludzie