Miał być Troclik, jest Osiedle Karpackie

Wspólne zdjęcie uczestników jubileuszu fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

10 września Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa świętowała 40-lecie swojej działalności. Były gratulacje, kwiaty i resortowe odznaczenia dla zasłużonych pracowników spółdzielni. W spotkaniu udział wzięli prezesi pozostałych spółdzielni mieszkaniowych z Bielska-Białej, a władze samorządowe reprezentował prezydent Jarosław Klimaszewski oraz radny Marcin Litwin. Życzenia spółdzielni złożył też poseł Mirosław Suchoń.

Prezydent miasta w swoim wystąpieniu pogratulował władzom KSM efektów prac prowadzonych na terenie zarządzanym przez spółdzielnię i podkreślił jej bardzo dobrą współpracę z miastem. Zwrócił uwagę, że na terenie Bielska-Białej spółdzielnie mieszkaniowe zgodnie koegzystują, co nie jest normą w innych miastach.

Prezes zarządu spółdzielni Jerzy Skwark przedstawił krótki zarys historii KSM oraz nakreślił jej obecną kondycję. Zmiany, jakie zaszły w przeciągu 40 lat, ilustrował film dokumentalny.

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) oficjalnie została wpisana przez Sąd Rejonowy do rejestru spółdzielni 5 stycznia 1981 r. Jej początki sięgają jednak jeszcze głębiej. Powołanie spółdzielni przewidziane zostało w opracowanym w 1978 roku i skonsultowanym z władzami wojewódzkimi i miejskimi programie porządkowania sieci spółdzielni na terenie województwa bielskiego. 13 listopada 1980 r. Zarząd Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej postanowił o powołaniu Komitetu Organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej Troclik w Bielsku-Białej w składzie: Cezary Wilczopolski, Zbigniew Pałkoń i Mieczysław Wiesner. Komitet został zobowiązany do przeprowadzenia zebrania założycielskiego. Prezydent Bielska-Białej pozytywnie zaopiniował założenie spółdzielni mieszkaniowej w rejonie osiedla Karpackiego dla budowanych zasobów mieszkaniowych. Upoważnił także członków założycieli do ustalenia nazwy powstającej spółdzielni. Zebranie założycielskie (...) odbyło się 9 grudnia 1980 r. Na zebraniu obecnych było 68 członków założycieli, a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej oraz Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich. Po burzliwej dyskusji wybrano nazwę nowej spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Karpackie...
(fragment tekstu zamieszczonego w okolicznościowym biuletynie osiedlowym)

Dziś teren osiedla Karpackiego zabudowany jest 53 budynkami mieszkalnymi, w tym 26 budynkami wysokimi i wolnostojącym pawilonem handlowym. Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 200 685,20 m2, a lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i powierzchni dzierżawionych kolejne 12 716,73 m2. Jednostka A obejmuje 1047 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 57 620,71 m2, jednostka B, umownie podzielona na podjednostki B1 i B2 obejmuje 1144 mieszkania o powierzchni 59 534,28 m2 (B1) oraz 645 mieszkań o powierzchni 40 698,13 m2 (B2). Jednostka C to 758 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 42 832,08 m2. Obecnie do spółdzielni należy 4.618 członków, a jej zasoby zamieszkuje około 7.400 mieszkańców.

Prezes spółdzielni i prezydent Bielska-Białej

JacK