Matura 2021

Na zdjęciu espół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego espół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego, fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

W Bielsku-Białej maturzyści uzyskali średnią zdawalność matury na poziomie 78 proc. Tym samym uplasowali się tuż za powiatem cieszyńskim, który z wynikiem 82 proc. zajął pierwsze miejsce w województwie śląskim.

Stuprocentową zdawalność ze wszystkich przedmiotów osiągnęły w stolicy Podbeskidzia dwie szkoły - V Liceum Ogólnokształcące i LO Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. 99 procent uzyskali uczniowie I LO im. Mikołaja Kopernika i Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej – LO nr VIII. Na trzecim stopniu podium z 98-procentową zdawalnością uplasowały się Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego - III LO z oddziałami dwujęzycznymi oraz LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego.

Zdawalność podstawowych przedmiotów maturalnych również była wysoka - trzy szkoły uzyskały 100 proc. zdawalności egzaminu z matematyki w wersji podstawowej, 12 szkół - z języka polskiego, a aż 16 szkół z języka angielskiego.  

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 roku, czyli w maju, przystąpiło 29.684 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - liceów ogólnokształcących i techników - w województwie śląskim. Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2021 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Egzamin dojrzałości zdało 72,8 proc. absolwentów szkół średnich. Zdawalność z języka polskiego wyniosła ponad 92 proc., z matematyki ponad 77 proc, a z języka angielskiego ponad 94 proc.

To wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 10 września 2021 r.


JacK