Marka-Śląskie 

Na zdjęciu dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Witold Mazurkiewicz odbiera nagrodę Marka-Śląskie Dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Witold Mazurkiewicz odbiera nagrodę Marka-Śląskie, fot. materiały prasowe konkursu

Już można zgłaszać kandydatów do nagrody Marka-Śląskie. Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych.

Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek województwa śląskiego, cieszy się uznaniem i szczególną opinią oraz jest ambasadorem naszego regionu w Polsce i na świecie.

Nagroda Marka-Śląskie jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląskie. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju regionu.
Nagrody przyznawane są w kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, sport, turystyka i rekreacja, produkt, usługa, zdrowie, organizacje pozarządowe, dziedzictwo kulturowe regionu, społeczna odpowiedzialność biznesu, media i osobowość roku.

Kandydatów do nagrody Marka-Śląskie mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji.

Wnioski o przyznanie nagrody Marka-Śląskie i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2021 roku pocztą tradycyjną - na płycie CD lub pendrive na adres Biura Kapituły Konkursu Marka-Śląskie, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice albo pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.riph.com.pl/marka-slaskie-edycja2021.

W poprzednich latach laureatami konkursu Marka-Śląskie były różne bielskie firmy i instytucje. To m.in. przedsiębiorstwo Rytex Sp. z o.o., Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord, Kolej Linowa Szyndzielnia, Teatr Polski w Bielsku-Białej, Akademia Techniczno-Humanistyczna czy Stowarzyszenie Sztuka Teatr za Lotos Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa.

oprac. ek

Na zdjęciu logo konkursu Marka-Śląskie