Maluchy czekają na opiekunów

na zdjęciu kontenert na zakrętki w kształcie samochodu fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Kolejne trzy maluchy na nakrętki są w fazie produkcji. Niedługo nastąpi ich montaż. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zachęca przedstawicieli organizacji pozarządowych z miasta do zgłaszania swoich kandydatur na opiekunów maluszków - środki pozyskane ze sprzedaży nakrętek mogą zasilić budżet organizacji.

Deklaracje opieki nad maluszkami można wysłać do 1 marca włącznie na adres e-mail politykaspol@um.bielsko.pl. Opieka przynosi obustronne korzyści - dzięki niej organizacje pożytku publicznego (OPP) mogą zbierać fundusze na własne cele statutowe, a same pojemniki – maluchy są stale doglądane i regularnie opróżniane.

Przypomnijmy, że czerwonym maluchem na Złotych Łanach opiekuje się bielski oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Pierwsze zebrane nakrętki już trafiły do potrzebujących podopiecznych tej organizacji. Żółty maluch na osiedlu Karpackim jest doglądany przez Fundację Serca dla Maluszka.

Warto dodać, że miasto nie ponosi kosztów produkcji maluchów. Ich sponsorem jest firma SUEZ.

r