Ludzie Kolpinga w Bielsku-Białej

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki 13 listopada gościło u siebie seniorów z klubów teatralnych Kolpinga w Krakowie, którzy przyjechali do naszego miasta z wizytą studyjną.


- Celem wizyty jest poznanie dokonań Teatru Grodzkiego i zastosowanie poznanych tu praktyk w działaniach naszych grup teatralnych w Krakowie - informował Józef Sikorski reprezentujący Dzieło Kolpinga w Polsce. 
Uczestnicy wizyty zwiedzili stolicę Podbeskidzia, przeszli przez miasto szlakiem bajkowym i poznali historię ratuszy w dawnej Białej. 


Dzieło Kolpinga to chrześcijańska organizacja pomocowa, powstała w XIX wieku w Kolonii w Niemczech. Rodziny Kolpinga prowadzą szeroką działalność na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia, m.in. bezrobotnych, młodzieży i dzieci, seniorów. Ich działania opierają się na zasadzie pomocy dla samopomocy. 
Nadrzędnym celem Dzieła Kolpinga jest wyrobienie w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób godny i odpowiedzialny. Dlatego nasi członkowie rozwijają swoje zdolności, by móc realizować się w różnych dziedzinach życia oraz przyczyniać do rozwiązywania konkretnych problemów społeczności, w których żyją – piszą osoby zrzeszone w Rodzinach Kolpinga.


W Polsce funkcjonuje prawie 50 rodzin. Zrzesza je Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie, będący członkiem Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które ze swej siedziby w Kolonii koordynuje działalność całej światowej wspólnoty kolpingowskiej.


JacK 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie