Liderzy w Bielsku-Białej

Na zdjęciu siedzą ludzie Warsztaty liderów, fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

Po raz pierwszy w historii rezydencja kreatywnych Global Leaders Program odbyła się w Europie, a członkowie Kohorty GLP 2021 od 27 czerwca do 3 lipca 2021 r. przebywali w Bielska-Białej. Do Kohorty GLP z całego świata dołączyli wykładowcy z szeregu najlepszych uniwersytetów, w tym z Harvardu.
Każdego roku The Global Leaders Program - Executive Graduate Program for Arts Entrepreneurs - organizuje 7-dniową międzynarodową rezydencję, wspierającą lokalną społeczność partnerską. To coroczne wydarzenie gromadzi kilkudziesięciu liderów sztuki zaangażowanych w branżę kreatywną z ponad 25 krajów, którzy współpracują i uczą się wspólnie z lokalnymi organizacjami, przedsiębiorcami i instytucjami wywodzącymi się ze społeczności przyjmującej międzynarodowych gości.
30 lipca w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego wraz z dyrekcją szkoły zorganizowali koncert dedykowany międzynarodowym inicjatorom i uczestnikom Global Leaders Program. Międzynarodowej społeczności muzyków z całego świata zaprezentowano dwa bloki: klasyczny – z utworami Chopina i Rachmaninowa, w którym swe wyjątkowe umiejętności pianistyczne prezentował wielokrotnie nagradzany w kraju i zagranicą Kuba Kosecki, oraz jazzowy – podczas którego Jaś Pieniążek z zespołem dali popis współczesnych kompozycji jazzowych. Młodzi muzycy są albo uczniami, albo absolwentami bielskiej szkoły. Koncert zakończył się owacjami na stojąco i pochwałami, co było tym bardziej cenne dla naszych młodych artystów, że goście reprezentowali różne międzynarodowe uczelnie muzyczne, sami będąc muzykami – wykładowcami bądź studentami akademii. Po koncercie rozmowom i wymianie kontaktów nie było końca. Należy mieć nadzieję, że te wzajemne kontakty zaowocują w przyszłości wspólnymi projektami muzycznymi.

2 lipca w Teatrze Lalek Banialuka uczestnicy programu zaprezentowali projekty, jakie wypracowali z przedstawicielami bielskich jednostek kultury, organizacji pozarządowych i firm kreatywnych.
- Przez blisko tydzień członkowie Kohorty GLP byli zaangażowani w szereg działań z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami, których celem był dalszy zrównoważony rozwój miasta i okolic Bielska-Białej. Goście przybliżyli gospodarzom szereg sposobów lepszego łączenia praktycznych narzędzi rozwiązywania problemów z dziedziny sztuki i nauk humanistycznych z obywatelskim i przedsiębiorczym rozwojem społeczności. Grupa GLP podczas warsztatów i otwartych dyskusji pokazała, jak proces twórczy może napędzać innowacje i zaangażować społeczność lokalną w wiele dziedzin życia: od edukacji po medycynę, od nauki po prawo i od polityki po biznes - informuje Ewa Kozak z Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

JacK

Na zdjeciu ludzie na scenie