Laptopy dla bielskich szkół

Na zdjęciu bagażnik samochodu osobowego pełen laptopów fot. Jacek Kachel

110 laptopów wartych 200 tysięcy złotych trafiło 7 kwietnia do Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej. Połowa z nich została zakupiona w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji Zdalna Szkoła, a reszta – decyzją Prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego – została sfinansowana ze środków gminy. Od jutra komputery będą dostarczane do szkół.
Nowy sprzęt ma być wykorzystywany zarówno przez nauczycieli, jak i przez uczniów i ich rodziców do realizacji zajęć lekcyjnych za pośrednictwem Internetu.
Program Zdalna Szkoła umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów dla szkół. Za ich pośrednictwem elektronika trafi do uczniów i nauczycieli, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem do nauki online.
Szczególnie ważne stało się to teraz, kiedy w związku z rozszerzającą się pandemią koronawirusa zawieszona została działalności placówek oświatowych, a na uczniów został nałożony obowiązek nauki na odległość. Kwoty dofinansowania na jakie mogą liczyć samorządy są powiązane z liczbą uczniów na terenie działania danej gminy. Minimalna kwota zwrotu, jaką może otrzymać samorząd to 35 tys. zł, maksymalna – 100 tys. zł.
Program Ministerstwa Cyfryzacji Zdalna Szkoła finansowany jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Na jego realizację przeznaczono 186 mln zł.
W związku z faktem, że w przypadku Bielska-Białej ministerialny program umożliwiał zakup około 50 komputerów, co w skali miasta nie jest liczbą zbyt dużą, prezydent zadecydował o przeznaczeniu na ten cel także środków gminnych. W ten sposób liczbę komputerów, które trafią do bielskich szkół, udało się podwoić.