Krok w kierunku nowej obwodnicy

na zdjęciu ul Warszawska fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Trwają przygotowania do budowy tzw. ulicy Nowopiekarskiej, czyli przyszłej Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Bielska-Białej. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej podpisał umowę na opracowanie projektu pierwszego z dwóch odcinków przyszłej obwodnicy - połączenia ul. Warszawskiej z Krakowską.

Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Bielska-Białej będzie największą inwestycją drogową w mieście planowana do realizacji w najbliższych latach. Połączenie ułatwi transport kołowy w północno-wschodnich dzielnicach miasta i stanie się komponentem przyszłego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej.

Zmieniające się uwarunkowania, w tym nieprzewidywalna inflacja i trudna sytuacja na rynku budowlanym, sprawiły, że miasto podjęło decyzję o przystąpieniu do inwestycji w dwóch etapach. Najpierw powstanie więc odcinek pomiędzy ulicami Warszawską i Wyzwolenia, czyli odcinek A. W drugiej kolejności rozpocznie się budowa odcinka B – od ulicy Wyzwolenia do Krakowskiej.
Koncepcja całościowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Bielska-Białej została opracowana na początku bieżącego roku. Kolejnym etapem, umożliwiającym wystąpienie o dofinansowanie, jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej. MZD podpisał właśnie umowę na jej sporządzenie z wyłoniona w przetargu firma Mosty Katowice sp. z o.o.

Ma powstać dokumentacja budowy dwujezdniowej drogi o długości 1,9 km wraz z chodnikiem i pasem zieleni po jednej stronie oraz ścieżką rowerową i zielenią po drugiej na odcinku A, czyli pomiędzy ulicami Warszawską i Wyzwolenia.

Po otrzymaniu dokumentacji miasto zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie budowy pierwszego odcinka obwodnicy w ramach przyjętego przez Komisję Europejską programu FEnIKS 2021-2027, który dopuszcza realizację inwestycji drogowych realizowanych przez miasta na prawach powiatu, a wskazanych w kontraktach programowych dla poszczególnych województw.

Odcinek A - od ul. Warszawskiej do ul. Wyzwolenia - ma długość ok. 1,9 km. Rozpocznie się od skrzyżowania z ul. Czechowicką przechodząc przez tereny należące do PKP, dalej przez zurbanizowany rejon ulic: Trakcyjnej, Michała Grażyńskiego i Komorowickiej. Na sporym odcinku wykorzysta także korytarz istniejącej ul. Piekarskiej aż do ul. Wyzwolenia. W ramach pierwszego etapu tylko w ciągu głównym ulicy powstaną aż 4 nowe ronda. Założenia koncepcyjne przewidują budowę półotwartego tunelu, nad którego konstrukcją pobiegną dotychczasowe linie kolejowe. W rejonie obecnego skrzyżowania ulic Komorowickiej z Piekarską powstanie zupełnie nowy, bezkolizyjny układ komunikacyjny. W tym rozwiązaniu ul. Komorowicka przebiegnie pod linią kolejową i projektowaną obwodnicą. Planowana infrastruktura drogowa obejmuje także budowę zjazdów i połączeń z istniejącymi w sąsiedztwie firmami i instytucjami.

Starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych są konieczne, bowiem przewidywany koszt samej budowy drogi głównej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wyzwolenia to ok. 300 mln zł. Kwota ta była szacowana w lutym tego roku.

 

opr. JacK

na zdjęciu mapa