Konsultują tryb opracowania strategii rozwoju

Na zdjęciu Ratusz w Bielsku-Białej fot. Paweł Sowa

Ogłoszono termin konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku. Uwagi, opinie i wnioski można składać w terminie od 23 października do 8 listopada br.

Konsultacje prowadzi Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Projekt konsultowanej uchwały znajduje się pod linkiem:
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-0

Konsultacje polegają na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag w sprawie wymienionego projektu na adres poczty elektronicznej Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego UM: wrg@um.bielsko.pl

Formularze w wersji elektronicznej będzie można pobrać ze strony internetowej od 23 października:
https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-0

Uwagi, opinie i wnioski w ramach konsultacji społecznych przyjmowane będą wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

oprac. ek