Konsultują dwa plany

Bielsko-Biała z góry fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Ruszają konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Bielska-Białej. Opinie i uwagi w sprawie dokumentów można składać do 14 grudnia.

Konsultacje obejmują obszar Bielska-Białej. Do udziału w nich uprawnieni są mieszkańcy miasta oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie Bielska-Białej działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.

Opinie i uwagi uprawnione podmioty mogą zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej przez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ose@um.bielsko-biala.pl oraz pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, stanowisko nr 3, plac Ratuszowy 6.

Konsultacje rozpoczęły się 30 listopada i potrwają do 14 grudnia br.

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

ek