Konsultacje społeczne 

Na zdjęciu strona tytułowa dokumentu fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Do 7 grudnia potrwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Polityka postępowania Miasta Bielska-Białej w zakresie ochrony zwierząt na lata 2022-2030. Konsultacje odbywają się zgodnie z zarządzeniem nr ON-II.0050.3259.2022.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 22 listopada 2022 r. 

Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar Bielska-Białej. Do udziału w nich uprawnieni są wszyscy mieszkańcy miasta, a polegają one na kierowaniu opinii oraz uwag w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gosp.miejska@um.bielsko-biala.pl lub pisemnie w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, pokój 111.

Konsultacje rozpoczęły się 23 listopada i potrwają do 7 grudnia br. 

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z konsultacjami jest Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.