Konsultacje na temat parku za Ratuszem

Na zdjęciu fragment koncepcji Fragment koncepcji

O tym, jak będzie wyglądał park za bielskim Ratuszem, mogą zdecydować mieszkańcy. W tym celu prezydent miasta zarządzeniem nr ON.0050.1467.2020.IN z 16 listopada 2020 r. ogłosił konsultacje społeczne.

Dotyczą one modernizacji parku i zostaną przeprowadzone w dniach od 20 listopada do 4 grudnia br.
Wszyscy mieszkańców miasta mogą kierować uwagi i opinie w sprawie koncepcji projektowej modernizacji parku - jest udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem www.bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami - na adres poczty elektronicznej: konsultacje@um.bielsko.pl

Uwagi i opinie w ramach konsultacji społecznych przyjmowane są wyłącznie na formularzu konsultacji, którego wzór jest opublikowany na stronie internetowej urzędu pod adresem: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami.
Uwagi zgłoszone w inny sposób nie będą rozpatrywane.