Kolejne wybory w MRM

Na zdjęciu sesja Młodzieżowej Rady Miasta Sesja Młodzieżowej Rady Miasta, fot. Łukasz Kołacz

Po raz piąty w tym roku zebrała się w bielskim Ratuszu Młodzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej. 17 października młodzież wybierała swojego II wiceprzewodniczącego; zaprezentowany został także projekt Co dalej, opracowany przez firmę Landster. 

17 października Młodzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej rozpoczęła od comiesięcznej sesji w bielskim Ratuszu. 29 radnych zebranych tego dnia w sali sesyjnej musiało wybrać II wiceprzewodniczącego MRM. Zajmie on miejsce byłego już radnego oraz wiceprzewodniczącego Jakuba Kamińskiego, którego kadencja zakończyła się we wrześniu bieżącego roku. Spośród młodzieżowych radnych na stanowisko wiceprzewodniczącego kandydowali Maja Ryszawy oraz Wojciech Czaja. 

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania II wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej została Maja Ryszawy, uczennica Zespołu Szkół w Bielsku-Białej im. Stanisława Sosabowskiego ZDZ w Katowicach. 

W dalszej części obrad młodzież wysłuchała wystąpienia Katarzyny Konarskiej-Błaszczyk założycielki firmy Landster, która przedstawiła projekt Co dalej. Poruszone zostały w nim takie tematy, jak: przygotowanie do egzaminu dojrzałości, plan rozwoju kariery, przesłanie oraz docelowi uczestnicy projektu. Projekt jest objęty honorowym patronatem Jarosława Klimaszewskiego, prezydenta Bielska-Białej.

W ratuszowej sali sesyjnej na obradach MRM pojawiła się przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk, wicedyrektor Biura RM Janusz Kaps, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Ewa Szymanek-Płaska, pełnomocnik prezydenta ds. młodzieży Paulina Żmijowska, radny Rady Miejskiej Rafał Ryplewicz, delegacja Młodzieżowej Rady Miasta Skawina, członkowie RedakcjiBB oraz uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego.  

Łukasz Kołacz

 

Na zdjęciu sesja Młodzieżowej Rady Miasta
fot. Łukasz Kołacz


 

Na zdjęciu sesja Młodzieżowej Rady Miasta
fot. Łukasz Kołacz

 

Na zdjęciu sesja Młodzieżowej Rady Miasta
fot. Łukasz Kołacz