Kibicujemy Żylinie

Uczestnicy forum w Żylinie fot. Ewa Kozak / Wydział Kultury i Promocji UMBB

W Teatrze Miejskim w Żylinie 9 września odbyło się Forum Kultury Beskidy, na którym zaprezentowano postęp prac nad konkursowym wnioskiem o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Spotkanie odbyło się pod hasłem Żylina Beskidy 2026.

Dla przypomnienia, Żylina zaprosiła do udziału w projekcie swoje dwa zaprzyjaźnione miasta, Bielsko-Białą i Frydek Mistek, nadając tym samym całemu przedsięwzięciu partnerski i transgraniczny charakter. W przygotowanie aplikacji włączonych jest wiele podmiotów i organizacji zarówno z Bielska-Białej, jak i okolic.

W czasie forum zaprezentowano flagowe projekty, składające się na trzy filary przedsięwzięcia: Przepływ natury, Fabryki przyszłości oraz Tożsamość bez granic. Pierwszy filar skupia się na sztuce w przyrodzie, drugi na ekonomicznym wymiarze sztuki i szeroko rozumianym przemyśle kreatywnym, trzeci natomiast dotyczy naszej historii, dziedzictwa kulturowego i tego, w którą stronę podąża nasza cywilizacja.

Popołudniowa część forum obejmowała panele dyskusyjne, w tym jeden z udziałem przedstawicieli Miejskiego Domu Kultury - Kubiszówki. I tu warto podkreślić, że działanie domów kultury w Bielsku-Białej jest dla Żyliny jak najlepszym przykładem i tamtejsze władze chciałyby zreformować swoje domy kultury na wzór bielskich.

Czy propozycja Żylina Beskidy 2026 zwycięży, pokonując dwa pozostałe słowackie miasta, Nitrę i Trenczyn, dowiemy się już w pierwszych dniach grudnia bieżącego roku. Tymczasem pozostaje nam mocno trzymać kciuki.

Uczestnicy forum przy pracy
Uczestnicy forum przy pracy, fot. Ewa Kozak / Wydział Kultury i Promocji UMBB

JacK