Jubilaci odebrali medale 

Na zdjęciu Stanisław i Barbara Wieczorkowie wraz z zastępcą kierownika USC Anną Bielak Stanisław i Barbara Wieczorkowie wraz z zastępcą kierownika USC Anną Bielak, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Bielsko-Biała to jedno z niewielu miast w Polsce, które może pochwalić się nie tylko dużą liczbą mieszkańców - stulatków, ale również małżeństw, które przeżyły ze sobą wspólnie 50 i więcej lat. Sytuacja pandemiczna sprawiła, że dopiero teraz zaszczytne gratulacje i medale odbierają pary, które świętowały jubileusz małżeński w 2020 roku. 

Symbolem wspólnego przeżycia w małżeństwie 50 lat jest bardzo ceniony sobie przez jubilatów Medal za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawany przez Prezydenta RP. Otrzymanie takich medali wymaga przejścia stosownej procedury. Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej przypomina, że pary zamieszkałe na terenie miasta i obchodzące 50. rocznicę ślubu w pierwszym półroczu 2021 r. mogą zgłaszać ten fakt do USC. Jubileusz można zgłosić osobiście lub telefonicznie pod nr 33 4701213, 33 4701211. Zgłoszenie jubileuszu umożliwi wszczęcie procedury zmierzającej do nadania Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Sytuacja pandemiczna zmieniła formułę świętowania jubileuszy małżeńskich w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej. Do zakończenia ograniczeń pandemicznych nie odbywają się uroczyste spotkania prezydenta Jarosław Klimaszewskiego z jubilatami, tylko poszczególne pary o umówionej godzinie osobiście odbierają przyznane im medale, a wszystko to w trosce o zdrowie małżonków z półwiecznym stażem. 

3 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego medale za długoletnie pożycie małżeńskie odebrały następujące pary: Urszula i Jerzy Bartosikowie, Zofia i Jan Choroszowie, Krystyna i Eugeniusz Habdasowie, Teresa i Henryk Hanzlikowie, Helena i Bronisław Jakubcowie, Karolina i Antoni Kuczkowiczowie, Danuta i Roman Maciejewscy, Władysława i Aleksander Niemczykowie, Krystyna i Piotr Olszowscy, Maria i Antoni Szubiakowie, Barbara i Jan Wawrzutowie, Barbara i Stanisław Wieczorkowie. Natomiast Ewa i Edward Madalińscy obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego. 

W USC 4 lutego gościli - Maria Chycka-Głowacka i Jan Głowacki, Maria i Andrzej Kalembowie, Danuta i Ryszard Kwiecień, Irena i Eugeniusz Kucharscy, Jadwiga i Jan Macurowie, Krystyna i Zygfryd Patelka, Zofia i Stanisław Ryłkowie, Jadwiga i Jerzy Zemankowie, Cecylia i Stanisław Zapiórowie. Natomiast 60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili - Jadwiga Radomska-Frąc i Bolesław Frąc, Wanda i Stanisław Kołoczkowie, Irena i Kazimierz Wojtyłowie, Józefa i Kazimierz Zontkowie. Gośćmi USC byli również Elżbieta i Józef Januszowie, którzy obchodzili 65-lecie wspólnego życia.  

JacK