Jesteśmy w samorządowej ekstraklasie!

Na zdjęciu Ratusz Widok na bielski Ratusz, fot. Paweł Sowa, Wydział Prasowy UMBB

Po pięciu latach wróciliśmy do pierwszej dziesiątki miast najbardziej prestiżowego i wiarygodnego rankingu samorządów. Bielsko-Biała wspólnie z Wrocławiem zajęło 6. miejsce w tegorocznym rankingu samorządów Rzeczpospolitej w kategorii miast na prawach powiatu. Tym samym potwierdziło, że należy do grona najlepiej rozwijających się miast w Polsce.

W kolejnej edycji rankingu dziennik Rzeczpospolita ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce i prezentuje te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Bielsko-Biała, podobnie ja Wrocław, znalazło się w tegorocznym zestawieniu Rzeczpospolitej na 6. miejscu.

Wynik ten jest niezwykle satysfakcjonujący, gdyż mimo ubytków w dochodach własnych i obniżeniu potencjału inwestycyjnego stolica Podbeskidzia dużo lepiej niż inne aglomeracje radzi sobie w tych trudnych czasach. 

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Zwycięzcami tegorocznej edycji Rankingu Samorządów zostały: w kategorii miast na prawach powiatu - Poznań, wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich -Starachowice, a w kategorii gmin wiejskich - Wielka Wieś.
Z opinii ekspertów wynika, że tylko te miasta i gminy, które przygotowały się na gorsze czasy, są w stanie dzisiaj kontynuować swoje strategie rozwojowe. Dochody własne i pracowitość mieszkańców połączone ze zrównoważonym rozwojem przynoszą efekt. 

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2022 były zbudowane z około 50 wskaźników. Oceniane były wskaźniki dotyczące zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego. Sprawdzano te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Porównywano, jakie rozwiązania podejmują samorządy w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, czy redukcji emisji spalin i smogu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać, wynosiła dla gmin i miast 100 pkt, a dla miast na prawach powiatu 102 pkt.
Bielsko-Biała uzyskało 24,30 pkt w kat. Finanse i Rozwój, 33, 24 pkt w kat. Dbałość o mieszkańców, 25,82 pkt w kat. Czyste środowisko i 8,33 pkt w kat. Jakość zarządzania. W sumie dało to nam 91,69 punktów w czterech najważniejszych kategoriach łącznie i szóste miejsce wspólne z Wrocławiem. 

Przypomnijmy, że w 2017 roku w samorządowym rankingu Rzeczpospolitej Bielsko-Biała zajęło 2. miejsce. W następnych latach nasze miasto miało pozycje w drugiej dziesiątce tego zestawienia. Teraz mimo trudnej sytuacji finansowej samorządów Bielsko-Biała powróciło do pierwszej dziesiątki, plasując się na miejscu szóstym ex aequo.

wag, JacK 

 

na zdjęciu drupa osób na scenie

 

na zdjęciu grupa osób na scenie

 

na zdjęciu dyplom
zdjęcia: materiały organizatorów