Informacja dla przedsiębiorców

Budynek ZGO fot. ZGO

Ważna informacja dla osób prowadzących firmę w Bielsku-Białej. Chodzi o gospodarowanie odpadami komunalnymi i nowe obowiązki z tym związane.

Obowiązek złożenia deklaracji
Do 10 grudnia br. właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie segregują odpadów komunalnych, oraz ci, którzy gromadzą odpady komunalne w pojemniku o pojemności 60 l lub 80 l, zobowiązani się do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek wyposażenia się w pojemniki/kontenery we własnym zakresie
Dodatkowo od 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych muszą wyposażać swoje nieruchomości w pojemniki/kontenery we własnym zakresie. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy na dzień 1 sierpnia br. segregowali odpady komunalne, mogą zakupić od SUEZ Bielsko-Biała S.A. pojemniki znajdujące się aktualnie na nieruchomości. Jeśli tego nie zrobią, z dniem ostatniego odbioru odpadów w grudniu br. pojemniki zostaną zabrane z nieruchomości przez firmę wywozową.

Pojemniki muszą być zgodne z normą PN-EN 840 dla pojemników dwu- oraz czterokołowych, przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowczych. Ponadto pojemniki powinny posiadać sprawne koła, uchwyt, pokrywę oraz miejsce na chip. W przypadku pojemników 1100 l musi być możliwość zaczepienia na widły.

Również kolorystyka pojemników musi być zgodna z rozporządzeniem ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2028).

Dobrowolność udziału w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, przystępuje do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dobrowolnie, wyrażając na to zgodę w formie pisemnej. Zatem, decydując się na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, należy złożyć stosowną zgodę, o ile nie została złożona wcześniej.

W przeciwnym wypadku należy złożyć rezygnację wraz z kserokopią umowy zawartą na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym do tego podmiotem oraz deklarację stanowiącą zamknięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od 1 stycznia 2021 r. zmieniają się również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły pod adresem internetowym: http://czystemiasto.bielsko-biala.pl/

oprac. ek

plakat