Historia Bielsko-Bialskiego węzła kolejowego

Na zdjęciu budynek fot. ze zbiorów Jacka Kachla

Stowarzyszenie Olszówka rozpoczyna 16. sezon wycieczkowy. Z tej okazji - w ramach projektu Bielsko-Biała - miasto historycznych splotów - przygotowało cykl 16 wycieczek o różnej tematyce, włączając się tym samym w starania Bielska-Białej o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Edukacja historyczna to działanie, które mocno wpisuje się w bielską strategię ubiegania się o to miano.


Tematem pierwszej wycieczki jest Historia bielsko-bialskiego węzła kolejowego. O historii kolei w naszym mieście opowie w trakcie wycieczki dr Maciej Bujakowski z Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego. 

W przyszłym roku mija 170 lat od dotarcia do Bielska kolei, która w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju dwumiasta. Od momentu, gdy poprowadzono do Bielska, a później do Białej, linię kolejową, miasto otwarło się jeszcze bardziej na świat. 
Bielsko-bialski ośrodek przemysłowy już w XIX wieku był ważny w tej części Europy. Jednym z ułatwiających jego rozwój czynników był transport. Świetnie rozumiały to władze miejskie. Za pomocą kolei mieszkańcy mogli podróżować w odległe kierunki, koleją dowożono do miasta towary i materiały do produkcji, koleją wywożono z niego wyroby rodzimego przemysłu. Jeszcze w XIX wieku uzyskano połączenie z miejscowościami położonymi na południe, a w 1888 roku zostały wybudowane linie łączące z Cieszynem oraz Kalwarią. 
W okresie dwóch wojen światowych były to linie o znaczeniu strategicznym, przez które przejeżdżały kolejne tabory wojskowe. W czasach już powojennych bielsko-bialski węzeł kolejowy należał do największych w kraju. Każdego dnia korzystało z niego kilkadziesiąt tysięcy ludzi dojeżdżających do pracy i do szkół, a tworzące się na licznych przejazdach kolejowych korki były utrapieniem mieszkańców. 

Wycieczka rozpocznie się w niedzielę 26 maja o godz.10.00

Uwaga! Obowiązują zapisy: stowarzyszenieolszowka@gmail.com, tel. 693 315 998, https://www.facebook.com/StowarzyszenieOlszowka
Organizatorzy proszą o podanie przy zapisie nazwiska i imienia. Osoby zapisane dostaną potwierdzenie wraz z podaniem miejsca zbiórki.

oprac. JacK