Grant dla Parasola

Logo Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

W konkursie Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na rok 2021 dofinansowanie na realizację programu Nasz eko-ogród otrzymał Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol z Bielska-Białej.

Bielsko-Biała od 1997 roku jest członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, które zrzesza miasta i gminy podejmujące działania na rzecz zdrowia mieszkańców i poprawy stanu środowiska naturalnego.

W 2021 roku stowarzyszenie ogłosiło dla miast członkowskich coroczny konkurs Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, w tematach: Zdrowie w każdym wieku oraz Zdrowie i środowisko.

Z Bielska-Białej do konkursu przystąpiły trzy placówki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela oraz Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol.
Decyzją komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, spośród bielskich wniosków dofinansowanie w wysokości 2.974,00 zł (80 proc. wnioskowanej kwoty) otrzymał Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol na realizację programu Nasz eko-ogród.

r