Europejskie Forum Przyszłości

Baner forum źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Najistotniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym współczesnego świata poświęcona będzie I edycja Europejskiego Forum Przyszłości (EFP), które odbędzie się w dniach 6-8 października na Stadionie Śląskim. W forum wezmą też przedstawiciele naszego miasta.

Organizatorem wydarzenia, pretendującego do miana najważniejszego eventu tego typu w tej części Europy, jest Śląski Fundusz Rozwoju. Forum odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie z udziałem gości na stadionie wraz z możliwością udziału zdalnego. Wszystko z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa epidemicznego.

- Europejskie Forum Przyszłości, odbywające się pod patronatem premiera rządu RP Mateusza Morawieckiego i Komisji Europejskiej to zupełnie nowe i niezwykle ważne wydarzenie w kalendarzu największych imprez społeczno-gospodarczych. Będzie stanowiło płaszczyznę wymiany doświadczeń i opinii na temat kondycji regionu, szans i wyzwań. To gigantyczny panel dyskusyjny, w którym usłyszymy głosy autorytetów niemal z każdej dziedziny gospodarki. W marcu br. województwo śląskie otrzymało od Europejskiego Komitetu Regionów prestiżową nagrodę Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości za najlepszą strategię w zakresie wsparcia gospodarki i przedsiębiorstw w trudnym okresie walki z pandemią. Nasze województwo do końca dekady ma zmienić swoje oblicze, oderwać się od kreślonego przez lata stereotypu utożsamiania go wyłącznie z przemysłem ciężkim z dominującą rolą górnictwa i hutnictwa. Kluczem jest przyjęta przed rokiem jednogłośnie przez Sejmik strategia Zielone Śląskie 2030. To jej zapisy wyznaczają kierunek zmian. Strategia koncentruje się na poprawie jakości życia w regionie oraz zielonej transformacji gospodarczej. Województwo śląskie ma przeobrazić się w region w pełni przyjazny środowisku, opierający się na nowoczesnych, proekologicznych technologiach – mówi marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, inicjator wydarzenia.
- Przed nami dekada niezwykle dynamicznych przemian, które będą miały wpływ na niemal każdą sferę naszego życia. Naszą ambicją jest stworzenie platformy dla stałego, cyklicznego dialogu z udziałem wybitnych osobistości ze świata polityki, gospodarki i nauki na tematy o istotnym znaczeniu dla Europy, Polski i oczywiście województwa śląskiego. Jakie wyzwania stoją przed Śląskiem w nadchodzącym czasie? Czym jest probiznesowe podejście dla regionu i jak na tym skorzystają przedsiębiorcy, to tylko niektóre z kwestii, które będą poruszane podczas Europejskiego Forum Przyszłości. Strategia województwa zakłada przede wszystkim zmianę charakteru gospodarczego województwa śląskiego. Odejście od przemysłu ciężkiego na rzecz innowacyjnych gałęzi gospodarki i przede wszystkim ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. Na tej bazie powinny powstać sektorowe działania wsparcia dla przedsiębiorców i środowisk naukowych, żeby implementować środki do biznesu, bo takie jest dzisiaj główne założenie i taka też jest tendencja w całej Unii Europejskiej. Aktualne doświadczenia, ogólnoświatowa pandemia, zatrzymanie gospodarki czy praca zdalna na szeroką skalę doprowadziły do konieczności wyciągnięcia wniosków i konieczności przygotowania się do nadchodzącej przyszłości. Obecna sytuacja jest doskonałą okazją do zrewidowania poglądów i nowego spojrzenia na najważniejsze aspekty funkcjonowania gospodarek europejskich, również w wymiarze Wspólnoty. Transformacja energetyczna, która pociągnie ogromne zmiany na rynku pracy, nowe technologie cyfrowe zmieniające niemal wszystkie gałęzie gospodarki.

To tylko kilka kwestii, które znajdą odzwierciedlenie w programie wydarzenia.

więcej informacji www.efp-silesia.pl
agenda https://efp-silesia.pl/agenda/
rejestracja https://efp-silesia.pl/rejestracja/
źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego